Væske-regelene på flyplasser kan være borte om to år

Nytt utstyr på flere flyplasser gjør at sikkerhets-kontrollen går raskere. Nå skal Storbritannia speede opp utskiftningen av utstyr. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Fra tid til annen kommer det optimistiske meldinger om at de strenge væske-reglene på flyplassene kan stå for fall. Nå er det en konkret bevegelse i saken, i alle fall.

Britiske flysikkerhets-myndigheter krever nå at landets flyplasser tar i bruk det siste av skanner-utstyr. Det skal gjøre væske-begrensningene overflødig. Det skal skje innen midten av 2024.

Også Avinor jobber med den samme teknologien. Hos de norske operatørene sier man at vil ta flere år før det samme utstyret er i bruk her i landet.

Oppheve reglene

Det er den britiske avisen The Times som melder om den offensiven på store britiske flyplasser. En offisiell kunngjøring er ventet om noen få uker.

Det dreier seg rett og slett om CT-røntgenmaskiner som viser 3D-bilder. Det skal kunne skille ufarlig væske fra eksplosiv væske.

Dermed, melder avisen, skal det være mulig å ha væsken i bagasjen som sjekkes og at dagens regler med at ingen beholder kan overstige 1 dl (100 ml), blir fjernet for godt.

I tillegg blir det slutt på kravet om å sjekke bærbar pc for seg.

Eksplosjon i syv fly

Væskeregelen ble innført i 2006 etter at det ble avslørt planer om å sørge for eksplosjon på syv fly fra Heathrow. Det skulle skje med eksplosiv væske kamuflert i brusflasker.

Hos Avinor sier pressevakt Harald Nygaard Kvam at også det norske flyplass-selskapet jobber med å innføre den nye teknologien, men at det vil ta tid å få den på plass.

– Avinor gjennomfører pr nå en utskifting av enkelte røntgenmaskiner ved forskjellige lufthavner uten at dette medfører innføring av denne type teknologi som muliggjør flytende i håndbagasjen. Nåværende utviklingsplan tilsier at vi vil gjennomføre en større oppgraderinger om tre-fire år og at det da vil være aktuelt å ta i bruk teknologien, sier Nygaard Kvam til flysmart24.

Vil ta nytt utstyr i bruk

Han sier at Avinor følger teknologisk og regulatorisk utvikling nøye slik at selskapet kan gjøre gode valg.

– Vi er klar over teknologien som finnes i securitysegmentet. Vi har satt det som en målsetning at vi vil ta i bruk denne type teknologi når vi utvikler nye eller oppgraderer våre sikkerhetskontroller ved de enhetene hvor dette vurderes som hensiktsmessig, sier Nygaard Kvam.

Han sier at dette prosjektet også har en økonomisk sider:

– For å drive lufthavnene i samsvar med forventningene jobber vi for å holde kostnadene lave og sikre investering i nytt utstyr der hvor det gir størst effekt. Vi ønsker ikke å være en kostnadsdriver i luftfarten. Det samtidig som vi har topp fokus på og leverer høy sikkerhet med akseptabel ventetid og et godt servicenivå. Dette mener vi at vi balanserer godt i dag, sier Nygaard Kvam.

Uaktuelt med norsk frist

I Luftfartstilsynet sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Håvard Vikheim, at det ikke er aktuelt å sette noen tidsfrist for Avinor, lik den britene gjør:

– Det er ikke aktuelt å gi et slikt pålegg eller gi en slik anmodning. Dagens regler er forankret i det europeiske securityreglementet for luftfarten. Så lenge Avinor og andre lufthavnoperatører er i henhold til gjeldende reglement så er det tilstrekkelig. Det kan selvsagt tenkes at noe slikt kan innføres på sikt, men dette må først og fremst vurderes av de som eier flyplassene og gjennomfører sikkerhetskontroll, sier Vikheim til flysmart24.

Nye trusler

Kvam Nygaard advarer også mot å tro at mer effektivt utstyr i sikkerhetskontrollen løser alt:

– Det er vanskelig å beskrive hvordan fremtidens sikkerhetskontroll vil være. Vi har et håp om en sømløs reise og sikkerhetskontroll, men pr i dag er dette ikke regulatorisk eller teknisk mulig. Det oppstår nye trusler som regelverket forsøker å håndtere og ny teknologi kommer til. Dette gir muligheter og utfordringer. Avinor vil jobbe ufortrøden for å sikre en god balanse mellom sikkerhet, kostnad og reiseopplevelsen til våre kunder, sier Nygaard Kvam.