Øker flyavgiftene utenfor Europa: – Vil gi dyrere billetter

Det blir dyrere å fly utenfor Europa fra årsskiftet av. Regjeringen øker flyavgiftene igjen. Foto: Øystein Løwer/Avinor

Prisen på flybilletter vil øke som følge av at regjeringen, i sin budsjettavtale med SV, går inn for å øke flyavgiftene fra årsskiftet.

Avgiften øker på reiser utenfor EU/EØS. Dette vil spesielt ramme reisende til bl.a. Tyrkia og alle interkontinentale reiser. Bl.a. vil de som reiser til USA få merke avgiftshoppet.

– Dette er en avgift uten reell miljøeffekt, ,em som vil gi dyrere flyreiser, sier adm. dir. i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

Ville fjerne avgiften

Han sier at han registerer at avgiftsøkningene kommer til tross for at det både Ap og Sp kritiserte avgiften mens partiene ennå var i opposisjon.

– Sp, som kjempet med nebb og klør mot avgiften i 2015/2016, har nå åpenbart snudd, sier Lothe.

Regjeringen skal ifølge avtaledokumentet ha inn 140 millioner kroner mer i flyavgifter etter avtalen med SV, for å dekke ikke økte kostnader til andre deler av budsjettet.

Vesentlig økning

Ifølge det opprinnelige budsjettforslaget fra regjeringen, skulle avgiften for reiser utenfor Europa være på 220 kroner neste år. Nå har NHO dette regnestykket:

– Ny avgift, i tillegg til luftfarts- og miljøavgifter, blir på 320 kroner per passasjer, sier Lothe.

Lothe mener at dette er et meget umusikalsk forslag som vil ytterligere svekke en bransje som sliter med store økonomiske utfordringer.

– Dette vil slå spesielt uheldig ut for et stort reiselivsmarked som Nord-Amerika. Resultatet kan bli at flere nordmenn vil reise fra København eller Stockholm når de skal ut i verden, sier Lothe.

Flysmart24 har bedt Finansdepartementet om en kommentar til økningen, men det vil departementet ikke gi og henviser til partiene på Stortinget som har inngått avtalen.

Svekker hovedflyplassen

Lothe frykter at resultatet av avgiftsøkningen kan bli at flere nordmenn vil reise fra København eller Stockholm når de skal ut i verden.

– Dette svekker vår egen flyplass på Gardermoen, og gir lengre og mindre klimavennlige reiser. Ifølge Lothe vil dette snarere gi mer klimagassutslipp enn en positiv miljøeffekt, mener Lothe.

Lothe minner om at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet var kritiske til innføringen av flypassasjeravgiften i 2016.

– Nå har åpenbart begge partiene snudd, noe som vil ramme «folk flest» gjennom et dyrere og kanskje dårligere flytilbud fremover, sier Lothe.