Gjør du feil her kan du stå uten reiseforsikring

Får en reisende på bonusbillett dekning på reiseforsikringen hos kredittkortselskapene? SEB avklarer her. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Mange betaler sine flyturer med kredittkort for å oppnå forsikringsdekning av reisen, uten å måtte kjøpe en egen reiseforsikring i tillegg.

Forsikringen har etter hvert blitt en helt vanlig tilleggsytelse fra kortutsteder, og ligger inne i alle store kredittkort som f.eks. Visa, Mastercard og American Express.

Det gjelder imidlertid spesielle betingelser for å oppnå denne dekningen ved billettkjøpet Gjør du feil her, kan du faktisk reise uten forsikringsdekning uten å være klar over det.

Dyreste del

Det absolutte kravet er at minst halvparten av reisens totale transportkostnader må være betalt med kortet.

Derfor er man så å si alltid innenfor kravene når billetten betales med kort, siden flyreisen normalt er den klart dyreste delen av transportkostnadene.

Men, hvordan blir det når man reiser på en bonusbillett fra et flyselskap?

Her er betalingen et visst antall poeng som kreves hos SAS eller «cashpoints» hos Norwegian.

Dette er poeng som er oppspart, og gjør at kunden kan slippe å betale noe for selve billetten med kredittkort.

Dette krever SEB

Gjelder forsikringen da?

Det vil den gjøre, avklarer kommunikasjonssjef Camilla Fahlstrøm Harris i Skandinaviska Enskilda Banken AB, overfor flysmart24.

SEB står bak kredittkort som Eurocard og Mastercard til flyselskapene SAS og Finnair.

SEBs kommunikasjonssjef bekrefter at også den som betaler med bonuspoeng er forsikret hos selskapet:

Unntatt med fly

– Kunden må ha benyttet kredittkortet for å være dekket av forsikringen som er knyttet til kortet. Som et minimum må skatter og avgifter knyttet til bonuspoengreisen være belastet kredittkortet for at kunden skal være dekket av forsikringen, sier Fahlstrøm Harris.

Her beregnes flyskatter og avgifter som en del av transportkostnadene, heter det i selskapets vilkår.

De som betaler med Eurocard må ha nivå Eurocard Gold for at forsikringen skal gjelde.

Forsikringen gjelder for reiser inntil 90 dager.

Minst én overnatting

Reiseforsikringen gjelder fra sikrede forlater bosted, arbeidssted eller skole – det som skjer sist – og opphører når sikrede er tilbake på der reisen startet.

I tillegg kreves at reisen må starte og slutte i Norden.

Det er ellers greit på vite at en betingelse også er at reiser innen Norge må omfatte minst en overnatting utenfor hjemstedskommunen.

Dette gjelder imidlertid ikke når reisen skjer med fly.