Forsinkede flyleveranser – må leie eller kutte avganger

Norwegian får færre nye fly til sommeren enn selskapet har regnet med. Det betyr trolig innleie av fly for å dekke sommer-programmet. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Norwegian har fått beskjed fra flyfabrikken Boeing at det har oppstått forsinkelse i levering av nye fly. Det kan skape utfordringer for et meget omfattende sommerprogram.

Det betyr at selskapet må ta grep for å dempe konsekvensene for de reisende mest mulig.

Sommermånedene er toppsesongen for flyselskapene, som skal bruke inntektene fra passasjene for å fylle opp kassen for resten av året.

Måtte ty til innleie

At Norwegian går inn i denne perioden med mangel på fly er derfor en alvorlig situasjon, som kan føre til at selskapet må ty til innleie av fly fra eksterne selskaper.

Dette skjedde i fjor. Da kunne flysmart24 fortelle at Norwegian leide inn fly fra andre selskaper fordi Norwegians egne fly var forsinket fra pålagt vedlikehold.

Denne gangen er det forsinkelse i leveranse av nye fly foran sommeren som vil sette Norwegian i en situasjon med for få fly. I en epost til flysmart24 skriver presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm, dette:

Har fått beskjed fra Boeing

– Det er riktig at vi har fått melding fra Boeing om at det vil være forsinkelser i noen av de planlagte nye flyleveransene i 2023. Vi jobber nå med å finne løsninger som imøtekommer våre kunders interesser på best mulig måte, heter det i meldingen.

I takt med at etterspørselen etter flyreiser har økt etter pandemien, har Norwegian gradvis økt størrelsen på flyflåten. 

Norwegian har tidligere gått ut med at selskapet i sommerhalvåret 2023 forventer å operere med 85 fly. Det tilsvarer en økning på 15 fly fra sommeren 2022.

Satser trolig på innleie

Hvor mange fly selskapet ikke får levert, sier Hjørnholm ikke noe om.

Norwegian har lagt opp til et stort ruteprogram foran sommeren. Da første del av ruteopplegget ble presentert i september i fjor, lå i alt 239 ruter, hvorav 131 fra Norge, i ruteporgrammet.

Så, i november kom 13 helt nye ruter inn i selskapets tilbud.

Norwegian vil ikke si noe om hvilke alternativer selskapet jobber med for å løse situasjonen. Mest sannsynlig er det at det igjen satser på å få leid inn fly, noe som ikke er uvanlig i luftfartsbransjen.

Alternativet er mye verre, og det er å kutte i allerede oppsatt rutetilbud.

Mange ulike selskap

Ved innleie er det normalt snakk om såkalt wet lease-avtaler. Det innebærer at Norwegian leier inn både fly og mannskap fra fremmede selskap.

Det gjorde selskapet i fjor. Da opererte leiefly fra bl.a. Danmark, Litauen, Polen, Malta, Kroatia og Spania for Norwegian på en rekke ruter.

Det gjaldt selskaper som Malta-selskapet Airhub Airlines, kroatiske Trade Air, polske Enter Air, spanske AlbaStar og danske AirSeven og Jettime.

Flyr charter-gjester

I år er situasjonen på leiemarkedet litt mer utfordrende. Mange andre selskap enn Norwegian har kommet i den samme situasjonen at de mangler flykapasitet. Etterspørselen etter leiefly øker, og dermed stiger prisen for slik innleie.

For kort tid siden kunne flysmart24 fortelle om en annen innleie-sak som skal gjelde for kommende sommer.

Norges største pakkereiseselskap, Ving, har leid inn fly fra det nye norske lavprisselskapet Flyr for å ta unna en del av selskapets charterflyvninger denne sommeren.