Priser som på fly – kan gi prissjokk for parkering

Slutt på faste priser for å parkere på Oslo Lufthavn. Nå er det etterspørselen til enhver tid som avgjør hva reisende skal betale for å parkere bilen på flyplassen. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Skal du parkere på Oslo Lufthavn vil det heretter lønne seg å sjekke prisnivået nøye på forhånd. Landets hovedflyplass har lagt om prisingen, og tar nå betalt slik som flyselskapene.

Den nye prissettingen betyr at det ikke lenger er en fast pris for parkering hele året, slik som før.

Prisene vil variere etter sesong og skiftende etterspørsel.

Det kalles dynamisk prising, og kan gi prissjokk. Et eksempel flysmart24 sitter med viser at det for 12 timer kostet 775 kroner å stå parkert i parkeringshus midt i uken. Det er 40 prosent mer enn en tilsvarende parkering før de nye prisene ble innført.

Gjelder over alt

Ingen kunder vil slippe unna de nye parkeringsprisene på Oslo Lufthavn, sier markeds- og kommunikasjonssjef i Avinor, Cathrine F. Framholt:

– Dynamiske priser gjelder både for de som bestiller parkering på forhånd og for de som kommer uten å ha booket, sier hun til flysmart24.

Dynamisk prising er det samme prispolitikken som flyselskapene har praktisert i mange år nå. Det går i korthet ut på at prisen endrer seg med etterspørselen.

De fleste vil da ha sett at billettprisene øker når det er stor reiselyst. Det kan gjelde i vinterferier, påske og pinse, sommerferie og høstferie. Da skvetter billettprisene opp, mens de er lavere i perioder når færre reiser.

Slutt med faste priser

Forskjellen fra før den nye prisingen ble innført er at det nå ikke lenger foreligger en fast prisliste på parkeringen som gelder hele året.

Nå må prisen for hver enkelt parkering sjekkes opp på lufthavnens nettsider.

– Prisene endrer seg utfra etterspørselen til enhver tid. Det vil alltid være en makspris, men denne kan endre seg fra dag til dag. Det betyr at prisene forandrer seg etter kapasiteten, og at prisene øker når det er stor etterspørsel, og går ned når etterspørselen synker. Dette er noe man allerede ser i prisingen av hotellrom og flyreiser, sier Framholt.

Smart å sjekke

Dynamisk prising handler ifølge Framholt om å selge det riktige produktet, til riktig tid, til riktig kunde, til riktig pris.

– Dette er en kjent prisstrategi i reiselivsbransjen, men også flere andre bransjer har tatt etter. Er det høy etterspørsel, vil prisen reflektere dette. Prisen vil også gå ned i perioder med lav etterspørsel. Dette kan variere med tid på døgnet, ukedag, helger, ferier. Det vil være billigere å forhåndsbestille. Det vil være billigere jo tidligere ute man er i forhold til avreise, sier hun.

Derfor vil det ifølge henne være smart å sjekke prisene på forhånd, og forhåndsbestille dersom det er mulig hvis det er mulig for det før avreise.

– Alternativt kan man estimere pris for parkering på Avinors nettsider. De prisene man da får opp viser pris i sanntid. Her kan man sjekke hjemme før avreise, og før innkjøring til valgt parkerings-område.

Vil ikke oppgi makspris

En dagspris på 775 kroner, som flysmart24 har et ferskt eksempel på, vil Avinors talsperson ikke kommentere direkte. Dette gjaldt innkjøring uten forhåndsreservasjon.

Hun sier at det gjelder makspriser på alle parkeringsområdene, men ønsker ikke å si hva disse maksprisene er.

– Det er makspriser for ett døgn pr. parkeringsområde, som vil variere ut ifra sesong og etterspørsel, sier Framholt.

– Er det noen priser som har falt på noen av OSLs parkeringsområder som følge av den dynamiske prisingen, og kan dere gi eksempler på slik prisendring?

– Med dynamisk prising vil prisene variere. Det betyr at prisene forandrer seg etter kapasiteten, og at prisene øker når det er stor etterspørsel, og går ned når etterspørselen synker, svarer Framholt.