Dro fra passasjerene – avviste erstatningskrav etterpå

Da Norwegian-flyet dro fra München, var det med to fly. Alle reisende sto igjen på flyplassen. Det utløste krav om erstatning. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da Norwegian fikk krav om erstatning etter en flyvning fra München til Oslo, forsvarte selskapet seg med at flyet slett ikke var forsinket. Det hadde gått i rute. Det var bare en hake ved denne fremstillingen.

De fløy tomt fly til Oslo, mens alle passasjerene sto igjen på flyplassen i Tyskland.

Denne hendelsen kommer frem i en sak som flyklagenemnda nå har behandlet. En reisende krevde erstattet utgifter han og hans reisefølge ble påført som resultat at flyet dro hjem uten å ta dem med. De ble bl.a. nødt til å kjøpe nye billetter.

Kravet har blitt avvist av Norwegian, men nå har flyklagenemnda sett på saken. Norwegian har ikke tatt stilling til nemndas avgjørelse:

– Norwegian har foreløpig ikke gjort en vurdering av dette vedtaket, men vil orientere nemnda dersom vi skulle komme frem til at vi ikke kan følge deres anbefaling, skriver pressevakt i Norwegian, Anna-Lena Nordling, i en epost til flysmart24.

Dramatisk opptakt

Bakgrunnen for historien var dramatisk nok denne augustdagen i fjor:

Da reisefølget kom til flyplassen for å ta Norwegian-flyet til Oslo, dumpet de rett opp i et drama. I stedet for å komme til innsjekk, var terminal 1 evakuert på grunn av en politiaksjon.

På avgangstavlen så de etter hvert at flyvningen til Oslo sto oppført som kansellert, noe som også ble opplyst over høyttaleranlegget.

Da reisefølget kontaktet Norwegian, fikk de beskjed om at flyet ikke var kansellert, men at det hadde tatt av til estimert tid.

Avviste erstatningskrav

De reisende mente de hadde krav på erstatning. Det kan de kan når de ankommer bestemmelsesstedet mer enn tre timer senere enn rute, ifølge bestemmelser som EU har fastsatt.

Dette ble avvist av Norwegian. Deretter havnet saken i flyklagenemnda.

Når Norwegian svarer flyklagenemnda kommer det frem at flyet forlot München-flyplassen i rute, men at flyet da var tomt.

Dette gjorde selskapet «for å forhindre kansellering av planlagte påfølgende flyvninger,» het det i selskapets redegjørelse. Der går det frem at det trolig ville ha tatt 2 timer å få passasjerene frem til gate igjen som følge av evakueringen.

Flysmart24 har spurt Norwegian om hvor mange reisende som skulle ha vært med på flyvningen, men dette har selskapet ikke svart på.

Slik forklarer selskapet seg

– Selskapet så seg nødt til å dra uten passasjerene sine på München-flyvningen for å forhindre kansellering av de planlagte flyvningene Oslo-Edinburgh-Oslo, het det.

Norwegian hevdet at klager derfor ikke hadde krav på erstatning eller refusjon av ekstra utgifter som følge av at evakuering skapte en situasjon som var utenfor deres kontroll.

De viste til at ble tilbudt omruting slik de har krav på, og ble gjort oppmerksom på det i en sms som ble sendt til alle de berørte. Likevel valgte de to reisende å kjøpe nye billetter med annet selskap.

Og, påpeker Norwegian, flyet var ikke var forsinket og gikk til vanlig tid.

Gir kundene medhold

Spørsmålet for flyklagenemnda var derfor om det forelå en situasjon med «nektet ombordstigning,» som kunne utløse erstatning. Dette avgjør om EU-forordning 261/2004 kommer til anvendelse, og om passasjeren har krav på kompensasjon.

Her deler flyklagenemnda seg i to.

Flertallet mener ja, og har vedtatt at de reisende har krav på erstatning på 250 euro hver – rundt 5 000 norske kroner for de to – fordi de ikke kom med avgangen slik de hadde billett til.

Dernest har de krav på å få dekket utgifter til forpleining, hotell, leiebil og nye flybilletter. Bare nye flybilletter kostet 8 000 kroner. Dette mener flertallet det eksisterer belegg for i avgjørelse i EU-domstolen.

«Prioriterte senere passasjerer»

– Flyselskapet valgte å prioritere passasjerer på etterfølgende ruter ved å ta av fra München med tomt fly, fremfor å avvente evakueringen. Etter flertallets syn har derfor klager i utgangspunktet krav på standardkompensasjon, samt forpleining og omruting, heter det i vedtaket.

Dette blir resultatet av behandlingen i nemnda.

Mindretallet mente at den nektede ombordstigningen skyldtes evakuering av flyplassen måtte anses som ekstraordinære omstendigheter, og ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet fra flyselskapets side.

De mente dermed at kundene ikke hadde krav på noen erstatning siden de ble tilbudt ombooking.