Sørget ikke for nye billetter – det blir dyrt for selskapet

Den norske gruppen skulle til Kypros med Wizz Air. Det bød på trøbbel. Foto: Mia Romell/Swedavia

Når et flyselskap kansellerer en reise, utløser det en del plikter som det kan være kostbart for selskapet å glemme. Det har lavprisselskapet Wizz Air nå fått erfare.

En stor gruppe nordmenn, 13 i tallet, hadde kjøpt billetter hos selskapet for en reise fra Oslo Lufthavn til Larnaca på Kypros. Dette var på den tiden da Wizz Air planla direktefly mellom Oslo og Larnaca på Kypros. Selskapet hadde store planer for satsing på norsk Syden-ruter.

Den ble det ingenting av, for selskapet valgte å trekke seg ut av det norske markedet og droppe nye ruteplaner.

Glemte krav

Den norske gruppen skulle fly med Wizz Air den 8. april i 2022, men den 12. mars får gruppen beskjed om at flyvningen var blitt kansellert. Det uten at selskapet oppga noen grunn.

Nordmennene fikk tilbud om å få tilbake alle billettpengene. Det Wizz Air da glemte, var å tilby gruppen å bli omrutet slik at de kunne komme seg dit de skulle likevel.

Det vil si finne andre ruter til Larnaca med selskapet i stedet for den planlagte og senere kansellerte nonstop-avgangen.

Da gruppen krevde omrutingen, fikk de beskjed per telefon med Wizz Air om at dette var noe de ikke hadde krav på. De hadde kun krav på å få pengene tilbake, mente selskapet.

Skal skje samtidig

Gruppen ordnet opp i sakene selv, og kjøpte da nye billetter hos Wizz Air. Men disse kostet langt mer enn de billettene de først hadde kjøpt, de var faktisk 61 500 kroner dyrere.

Wizz Air avviste også kravet om dekning av merutgiftene til nye billetter.

Nå har flyklagenemnda sett på saken, og har en helt annen oppfatning enn Wizz Air. Nemnda slår nemlig fast at refusjon og tilbud om omruting skal skje samtidig, og viser til bestemmelser fattet av EU-kommisjonen:

– Dersom flyselskapet ikke tilbyr valget mellom refusjon og omruting, men flyselskapet alene bestemmer at det skal gis refusjon,
har passasjeren rett på dekning av mellomlegget mellom opprinnelig og ny billett, mener nemnda.

Satte foten ned

Den fastslår at kundene har krev på å få dekket merkostnadene på 61 500 kroner tilbake. Wizz Air har gjennom hele prosessen med flyklagenemnda ikke besvart nemndas hevendelser.

Gruppen fikk også en lengre reise. Direkteflyvingen som de opprinnelig hadde billetter til, skulle ta i overkant av fire timer. Nå skulle de reise via Gdansk, og fikk en reise som hadde en samlet reisetid på 10,5 timer.

Nordmennene krevde derfor EU-erstatning for å komme mer enn tre timer forsinket frem til reisemålet, men der setter nemnda foten ned.

Krav om slik kompensasjon gjelder kun ved innstillinger på kortere varsel enn to uker. Det var ikke tilfelle her.