Bråk på norske fly: – Uaktuelt med svartelisting

Etter at reiserestriksjonene ble lempet på og senere opphevet i 2021 ble det flere tilfeller av bråk på fly i Norge. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Det oppstår stadig bråk om bord på norske fly, noe som ofte skaper store sikkerhetsutfordringer for de ansatte. I helgen skjedde det igjen.

Da oppsto det basketak om bord på et Norwegian-fly fra Oslo til Alicante lørdag da flere av passasjerene begynte å slåss mens flyet var i luften.

I enkelte land, bl.a. i USA, har flyselskapene anledning til å svarteliste slike passasjerer, og hindre dem i å fly med det selskapet der uroen skjedde.

Skal se på tiltak

Noe slik er ikke på trappene i Norge:

– Nei, det er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt, sier David Opsahl Moldskred, flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet, til flysmart24.

Han leder en arbeidsgruppe som i en tid nå har jobbet med å finne tiltak mot de mange tilfellene der uregjerlige passasjerer lager bråk om bord, og setter sikkerheten i fare.

Gruppen ble nedsatt i slutten av oktober og den har hatt regelmessige møter fra november og frem til i dag.

Redusere bråk

– Mandatet og oppdraget er å se på hva vi i fellesskap kan gjøre for å redusere hendelser med uregjerlige passasjerer om bord og på flyplassene. Det jobbes allerede godt med problematikken hos virksomhetene. Vi håper at vi gjennom samarbeid og samordning kan bidra til å redusere antall hendelser med uregjerlige passasjerer, sier Opsahl Moldskred.

Han sier at gruppens mål er å utvikle og iverksette praksis og retningslinjer for å forebygge og håndtere slike hendelser.

– På den måten kan vi i størst mulig grad sikre de ansattes og passasjerenes trygghet på jobb og reise, sier han.

Flere hendelser

De faktiske tall over slike episoder har variert de senere årene. Før pandemien, i 2019, var det nærmere 350 tilfeller av bråk som ble meldt inn til Luftfartstilsynet.

I 2020 og 2021 sank det, men vokste utover i 2021 etter som flytrafikken tok seg opp igjen. I fjor kom antall faktiske hendelser opp i nærmere 100.

Gruppen er så langt blitt enige om en del prinsipper som de skal jobbe etter – det være seg kommunikasjon mot passasjerene, opplæring av ansatte og gjennom samarbeid og samordning jobbe for å redusere antall hendelser med uregjerlige passasjerer på fly og flyplassene, som lederen sier.

Alkohol årsak

I tillegg rettes fokuset på alkohol og andre rusmidler. Her har bl.a. de Parat-ansatte tidligere gått inn for å bremse salget av taxfree-varer på flyplassene.

– Alkohol og andre rusmidler er en av de største faktorene som fører til at passasjerer blir uregjerlige om bord på fly, sier Opsahl Moldskred.

Luftfartstilsynet har tidligere uttalt til flysmart24 at de fleste sakene med bråkete passasjerer dreier det seg om røyking på toalett, trakassering av medpassasjerer og flybesetning, eller at passasjerer nekter å rette seg etter sikkerhetsinstruksjoner.

Flyselskapene kan selv anmelde slike hendelser til politiet.

PS: Gruppen som jobber med tiltak har medlemmer fra Luftfartstilsynet, Avinor, NHO Luftfart, Torp Sandefjord lufthavn, Aviator, Menzies, Widerøe Ground Handling, SAS Ground Handling, Norwegian, SAS, Norse, Widerøe og representanter fra ansattes organisasjoner – piloter, kabinansatte og bakkemannskap.