Slår alarm om kloakk-utslipp – frykter helseskader

Miljøorganer på Kanariøyene er bekymret over kloakkutslippet på øyene. Dette er Amadores på Gran Canaria, som er brukt som illustrasjon og ikke har noen direkte tilknytning til innholdet i artikkelen. Foto: Shutterstock

Ferierende nordmenn og andre europeere tar det som en selvfølge at badevannet er rent når vi kaster oss ut i sjøen på de organiserte feriestedene i Sør-Europa.

Det er det ikke alle som slår seg til ro med.

På Kanariøyene har en lokal gruppe som jobber med å ivareta miljøet uttrykt bekymring over forholdene i havet og bedt om en gransking av avløpssituasjonen.

Store mengder

De vil vite hvilke følge flere hundre uregistrerte avløpskilder påfører miljøet i havet og om dette kan få helsemessige konsekvenser for de som bader i havet , skriver avisen Tiempo de Canarias.

Organisasjonen, Canarian Business Association of Environmental Consultants, viser til at det slippes ut 100 000 liter avløpsvann i sjøen – hver dag.

Den har funnet ut av det fins over 300 ulike punkter der avløpsvannet slippes urenset ut i sjøen.

Stengte strender

At kritikken mot utslippene ikke bare er miljø-utspill, viser det faktum at mange strender på Kanariøyene har vært stengt de siste månedene.

Det har skjedd som følge av ecoli-målinger som har vært gjort i sjøen ulike steder.

Presidenten i foreningen, Juan Rumeu, har derfor gjort det klart at denne situasjonen ikke kan fortsette.

Han mener det er viktig at det kommer tiltak «for å rette på et problem på Kanariøyene som alvorlig påvirker folkehelsen,» som han sier.

Ber om tiltak

De har bedt parlamentet på Kanariøyene opprette en undersøkelseskommisjon, uten å få svar.

Nå vil Rumeu vite hvilke tiltak myndighetene vil sette i verk for å rette på situasjonen.

Så langt har han ikke fått reaksjon på krav om tiltak.

Beroliger folk

På nettsidene til Gabierno de Canarias har flysmart24 funnet en oversikt over avløpsvann-utslipp på de ulike øyene. Her er det informasjon som kan medvirke til å berolige folk.

For Gran Canaria, den i særklasse mest populære Kanariøyene for nordmenn, er oppsummeringen at det fins 22 renseanlegg på øya og at det er god sanitær infrastruktur.

Som en konklusjon for alle øyene skriver myndighetene at «utslippet i sjøen gjennom riktig utformede undersjøiske utløp ikke utgjør et forurensningsproblem,» heter det.