Pilotleder: Alvorlig bekymret for flysikkerheten i sommer

Norsk Flygerforbund frykter at presset mot flybesetningene blir så hard denne sommeren at det kan skje fatale ulykker. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Det går mot en meget heftig sommersesong for flyselskapene. Nå frykter norsk pilotleder at dette kan komme til å gå på flysikkerheten løs.

Aleksander Wasland er leder for Norsk Flygerforbund, og slår nå alarm om en situasjon som er i ferd med å bygge seg opp i Europa:

Som følge av at flyselskapene nå ekspanderer så raskt som de kan for å møte det de selv omtaler som en kraftig økende etterspørsel, er det konsekvensen av dette som bekymrer Wasland:

Presset øker

Presset mot flybesetninger er så stort at han frykter for flysikkerheten fordi selskapene ønsker å fly så mye som mulig for å hente inn tapene etter pandemien.

I en uttalelse understreker Wasland at dette ikke bare er noe bare Flygerforbundet mener.

Han viser til at den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen EASA tirsdag utstedte en såkalt sikkerhetsbulletin hvor de har analysert trusler luftfartsindustrien i Europa står overfor:

– I år har de merket seg at presset mot flybesetninger er så stort at de frykter for flysikkerheten. Det ironiske er at EASA er bekymret for kvaliteten til regelverket de selv er satt til å forvalte, heter det i en uttalelse fra forbundsleder Wasland og Flygerforbundet.

Betydelige utfordringer

I bulletinen tar EASA opp flere situasjoner og skriver at både luftfartsoperatører, flyplasser, vedlikeholds- og opplæringsorganisasjoner står overfor betydelige utfordringer.

Den nevner helt spesifikt behovet for flymannskap til hvile, spesielt når man operer opp mot maksimal aktivitet. Man advarer mot fatigue på flymannskap – forklart som «en vedvarende utmattelse hvor man ikke blir bedre av å hvile.» 

Anbefalingen omfatter også å ha tilstrekkelig med kvalifisert personell, tilgjengelighet av fly, reservedeler og trafikkplasser for å takle økningen i trafikken.

– Det har vært registrert tegn til tydelige forstyrrelser allerede i april og mai 2023, og det med litt tid igjen til toppen av sommersesongen. EASA overvåker situasjonen, skriver EASA i bulletinen.

NHO: Regelverket skal følges

Hos flyselskapene mener adm. dir. i NHO Luftfart, Erik Lahnstein, at det er en viktig diskusjon pilotene reiser. Han mener det er Luftfartstilsynet som best kan redegjøre for situasjonen i Norge.

Han er imidlertid klar på at regelverket som skal beskytte ansatte, må følges:

– Vi går nå inn i en periode med ekstra mye trafikk og mye stress i systemet. Det er bra at EASA aktivt bidrar med konkret veiledning til hvordan det felleseuropeiske regelverket kan etterleves på en god måte. Det er viktig at tilsynene i de ulike landene er på vakt og sikrer at reglene faktisk følges slik at selskap ikke konkurrer ved å tøye grensene på regelverket, sier Lahnstein til flysmart24.

«Kappløp mot bunnen»

Wasland er likevel bekymret:

– Dette er en dramatisk erkjennelse av at kappløpet mot bunnen går raskere enn man fryktet.
Krigen om billige flybilletter kan i verste fall bli fatal. Dette må stoppes nå, advarer han.

Han viser til at dette ikke er en situasjon som har oppstått over natten, men at fagbevegelsen har advart mot dette i flere år.

– At nå det øverste luftfartsorganet i Europa tar tak i dette, viser at utviklingen har gått i gal retning, altfor lenge. Nå må arbeidshanskene på for virkelig å ta tak i dette før det er for sent, advarer Wasland.

Hard konkurranse

Forbundslederen mener at europeisk luftfart nå står i en vanskelig spagat. Under pandemien ble et stort antall ansatte sagt opp fra sine luftfartsjobber, og mange fant seg nye jobber i nye bransjer.

«Krigen om billige flybilletter kan i verste fall bli fatal»

Aleksander Wasland. Foto: Norsk Flygerforbund

– Med økende reiselyst, håper flyselskapene å tjene inn så mye som mulig av det de tapte under
pandemien, på tross av begrensede ressurser. EASA ber derfor innstendig flyselskapene om å
prioritere flysikkerheten i sommer over kommersielle interesser, sier Wasland.

Dette er en oppfordring Wasland frykter at flyselskapene ikke vil vektlegge, siden det er en økende og hard konkurranse mellom flyselskapene.

Kan jobbe 15 timer

I en slik situasjon, mener forbudet, vil flyselskapene bli fristet til å prioritere den kommersielle driften.

– En pilot kan i dag lovlig jobbe 15 flytimer om dagen, og jobbe 60 timers arbeidsuke. Mens andre
arbeidstakere har 1.750 arbeidstimer i året, kan en flyger jobbe 2.000 timer, sier Wasland.

Han viser til at amerikanske politikere tok tak i problemet etter en tragisk ulykke med flyselskapet Colgan Air i 2009. Undersøkelsene viste at pilotene gjorde flere feil fordi de var utmattede før ulykken. Etter dette ble regelverket for arbeidstid strammet inn.