Bagasjen ble fem måneder forsinket – nektet erstatning

Det gikk fem måneder fra kofferten ble borte på en Norwegian-flyvning, til den kom til rette i Trondheim. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Dette er en historie om en forsinket flybagasje, og det litt utenom det vanlige. Kofferten ble ikke bare litt forsinket, den kom frem fem måneder senere enn passasjeren.

Vedkommende satte derfor frem krav om erstatning for denne helt uvanlig lange forsinkelsen. Det sa flyselskapet, Norwegian, tvert nei til.

Nå har saken vært til behandling i Transportklagenemnda for flyreiser. Der har beslutningen nå blitt kjent.

Var og ble borte

Forsinkelsen oppsto på en flyvning fra Hamburg til Trondheim, via Oslo, i juli fjor.

Kofferten var sjekket inn, men kom ikke med flyet til Norge. Ikke med neste fly heller, som vanlig er.

Kofferten var og ble borte, og dette varte i månedsvis. Mannen satte i gang jakt på bagasjen fordi den inneholdt viktige papirer og arbeidsutstyr i forbindelse med en flytting.

Han brukte mye av sine private penger i et forsøk på å oppspore bagasjen, både i inn- og utland. Resultatet var negativt.

Dukket opp

Så, etter nesten fem måneder, fikk han beskjed om at kofferten var funnet og den blir gjenforent med sin eier i begynnelsen av desember.

Da satte vedkommende frem krav om erstatning fordi kofferten kom frem senere enn 21 dager etter at han selv landet. Det er fristen for når en bagasje anses som tapt.

Dette avviste Norwegian og viste til at kofferten ikke var tapt, men kom til rette. Selskapet har beklaget forsinkelsen, og skyldte på at som følge av et stort antall driftsforstyrrelser hadde selskapet ikke hatt mulighet til å følge opp hans sak i så stor grad som ønskelig.

Refunderte utgifter

Selskapet har refundert alle utgiftene som mannen hadde i jakten på kofferten, i alt dreide det seg om 585 euro – i norske penger nær 7 000 kroner.

Norwegian har også sagt seg villig til å betale 50 euro for reparasjon av kofferten, som hadde fått en skade under transporten.

Nå har flyklagenemnda hatt saken til vurdering, og gir Norwegian rett i at passasjeren ikke har krav på erstatning fra flyselskapet.

Ikke lidd noe tap

Nemnda har delt seg i denne saken, og slår på generelt grunnlag fast at flyselskapet har ansvaret for bagasjen hvis den blir forsinket eller skadet.

Så er det slutt på enigheten:

Nemndas flertall – lederen og bransjerepresentantene – mener at i tilfeller hvor klagers koffert faktisk kommer til rette og returneres til klager, så har passasjeren ikke lidd noe økonomisk tap.

Følgelig har vedkommende da heller ikke krav på noen erstatning. Flertallet anbefaler at Norwegian utbetaler 50 euro til klager som lovet, og kan ikke anbefale at klager gis medhold ut over dette.

I uvisshet

Mindretallet, derimot, mener at en passasjer ikke skal måtte leve i uvisshet og uten sine eiendeler der flyselskapet over en lang tidsperiode ikke kan gjøre rede for reisegodset.

– Da skal enhver kunne motta erstatning for verdien av bagasjen slik at en kan kjøpe nye eiendeler. Mindretallet er av den oppfatning at dersom 21-dagersfristen ikke tolkes strengt, slik at passasjeren mister kravet dersom bagasjen senere skulle komme til rette, vil retten til å regne bagasjen som tapt og få erstattet sine eiendeler i realiteten bli illusorisk, heter det.

Flyselskapene kan utnytte situasjonen

På den måten, mener mindretallet, kan flyselskapene da utsette utbetaling av erstatning for tapt bagasje, i håp om at den muligens kommer til rette, med den følge av at passasjerer går lenge uten sine eiendeler eller økonomisk kompensasjon for å anskaffe nye.

– Ved en slik håndheving av bestemmelsen mister den sin nytteverdi. Mindretallet er på denne bakgrunn kommet frem til at passasjeren fremdeles bør kunne kreve verdien av bagasjen erstattet i henhold til luftfartsloven, mener mindretallet.

I denne saker mener flertallet noe annet, og det blir da det endelige utfallet.