Kjempebøter for å plage andre gjester med høy musikk

Det kan bli dyrt å plage andre strandgjester med høy musikk - i alle fall i Portugal. Her kan det bli bot for å spille høy musikk. Her fra Estoril utenfor Lisboa. Foto: Shutterstock

Mange har opplevd å bli plaget av støyende musikk når de skal tilbringe en rolig dag på stranden. Det setter man nå foten ned for enkelte steder, og tolerer ikke lenger denne form for oppførsel.

Blant de som nå slår til mot slike forhold er de ansvarlige myndighetene i Portugal. Også i Spania dukker nå slike reaksjoner opp, i en av nordmenns storby-favoritter.

Portugal var først ute og har innført store bøter for de som plager andre med sin musikk fra bærbare høyttalere. Her kan feriepengene fort få ben å gå på for synderne.

Kjempebøter

Ifølge avisen Portugal News er det den nasjonale sjøfartsmyndigheten AMN som har forbudt bruk av høyttalere eller annet bærbart lydutstyr «som opprører andre mennesker på strender.»

Ifølge avisen skal privatpersoner som spiller høy musikk på strender i Portugal, kunne bøtelegges med opptil fra 200 til 4 000 euro. Det siste tilsvarer 47 000 norske kroner.

Restauranter og barer risikerer en enda verre straff. For dem er det bøtesatser fra 2 000 til 36 000 euro. Her er det altså snakk om opptil 420 000 kroner i bot.

Som en tilleggsstraff blir utstyret brukt til å forårsake støyforurensningen, beslaglagt.

Det ser ikke ut til å være satt noen bestemt grense for hvor høyt volumet skal være før det er forbudt.

Flere som plages

Det heter derimot at de som føler seg plaget blir bedt om å ta kontakt med «relevant myndighet» som sjøfartsmyndighetene selv opplyser bl.a. er politiet eller de lokale, administrative myndighetene.

Nå er det slett ikke bare i Portugal at bråkete gjester plager andre med sin støy.

Også i Barcelona vil lokale myndigheter nå uønsket støy til livs. Her er det snakk om bøter på 600 euro – 7 000 norske kroner – for de som spiller for høy musikk.

Ordføreren har reagert raskt, og innførte forbudet allerede fra sist helg av. Han advarer folk mot å forveksle stranden med en campingplass, som han skriver på sin Twitter-konto.

Som flysmart24 har skrevet tidligere er støy og bråk også et stort problem i visse områder på bl.a. Mallorca. Også her blir det utstedt høye bøter til synderne, uten at det ser ut til å hjelpe.

På steder som partyområdene Magaluf og Playa del Palma, må det brukes store politiressurser for å holde styr på de mange unge som kommer til disse stedene bare for å feste og drikke.

Sover på stranden

Det fører også med seg mye støy, og annen uønsket aktivitet som kriminalitet og prostitusjon.

Den nyeste formen for «fylleturisme» er det tyske ungdommer som står bak. De ankommer øya for opphold på bare 24 eller 48 timer, fester uavbrutt hele tiden og reiser så hjem.

Turistindustrien mener at de ikke legger igjen noen verdier. De bor ikke på hotell, men sover ute om natten. Dette er turister som lokale myndigheter og turistindustrien på øya ikke ønsker å få på besøk, og det gir de åpent uttrykk for.