Blir felt – nekter å utbetale erstatning til passasjerene

Flere flyselskaper, som SAS og Norwegian, taper saker i flyklagenemnda. Likevel nekter de å utbetale erstatning. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Flere flyselskaper blir nå plassert på svarteliste, fordi de nekter å utbetale erstatning til reisende. Dette til tross for at reisende har vunnet frem med klage, og fått medhold i klagenemndene om at de har krav på kompensasjon.

Fly- og reiseselskapene kan avvise å utbetale erstatningen, og det uten at det får noen konsekvenser for dem. Kjennelsene i klagenemndene for fly og pakkereise er ikke juridisk bindende.

Derfor kan de bare erklære seg uenig i vedtak der de blir felt, og stort sett glemme hele saken. Nå er det over 100 slike saker hos flyklagenemnda.

Må ta rettssak

Skal kunden ta saken videre, må det skje i rettsapparatet. De færreste vil ta den belastningen.

Så hvilke selskaper er det som avviser å følge fellende kjennelser, og hva er bakgrunnen for at kundene har fått medhold?

Svaret vil kanskje overraske, for det dreier seg slett ikke bare om billige flyselskaper som Ryanair og Wizz Air.

Her finner vi både SAS, Norwegian, Widerøe og store utenlandske selskaper som Lufthansa, British Airways, Turkish Airlines og KLM.

Over 100 avviste vedtak

De selskapene som har saker der de nekter å betale erstatning, kommer med på listen som Transportklagenemnda har liggende ute. I dag omfatter listen i alt 115 saker.

Blant disse er:

Norwegian er på listen med 24 saker, KLM med 18 saker, Wizz Air med 8 saker, Turkish Airlines med 6 saker og SAS med 5 saker. Felles for disse er at det er klager der flyselskapene har sagt tvert nei til å rette seg etter fellende vedtak i klagenemnda.

Hvilke type saker er det så disse selskapene sier nei til å betale erstatning for?

Her har flysmart24 tittet i en del kjennelser, og kan gi en del eksempler:

Hadde kjøpt feil billett

Reisende fra Ålesund til Oslo med Norwegian hadde ved en feil kjøpt billett for de under 26 år, som kan ha krav på billigere billetter. Hun mente at feilen var blitt oppdaget og rettet før kjøp, men ved bording ble hun stanset. Feil var ikke rettet, og hun måtte kjøpe ny billett for 2 500 kroner. Dette selv om den faktiske forskjellen mellom hennes billett og en normal billett bare var 40 kroner. Urimelig mente klagenemnda som anbefalte at hun bare betalte mellomlegget. Det sa Norwegian nei til.

Rakk ikke bryllupet

Hos KLM skulle en nordmann reise fra Oslo til Bologna i Italia. Avgangen ble så forsinket at han ikke ville rekke en videreforbindelse, og dermed ikke bryllupet han skulle i og som var eneste grunn til reisen. KLM forklarte forsinkelsen med at en innsjekket passasjer ikke møtte opp ved avgang og at det tok tid å få ut hans bagasje. Utenfor vår kontroll, mente KLM og det er i så fall en forklaring som fritar selskapet for å måtte betale erstatning. Klagenemnda kjøpte ikke denne forklaringen, og ga passasjeren medhold. Men KLM har avvist å følge dette vedtaket.

Så en SAS-sak:

Mistet ferietur-avgangen

Fire reisende skulle fra Oslo til Gran Canaria, men avgangen ble endret og det var ikke mulig for selskapet å hjelpe kundene med omruting. De ble bedt om å ordne dette selv, og så sende regningen til SAS. De kjøpte nye billetter hos Norwegian. Nemnda mente at SAS hadde plikt til å betale et mellomlegg på 15 000 kroner som sto igjen å dekke, etter at SAS hadde refundert de ubrukte billettene. Men SAS sa nei til å betale mellomlegget. Selskapet henviste nå til at ruteendringen ble gjort mer enn 14 dager før avreise. I slike tilfeller bortfaller kravet til refusjon, mente selskapet.

Stanset i innsjekkingen

Turkish Airlines nektet fire reisende fra Oslo til Tunis å være med, fordi selskapet mente at passet til en av dem ikke var gyldig i 6 måneder etter reisens slutt. Klagenemnda mente imidlertid at flyselskapet ikke kunne dokumentere en slik årsak, og konkluderte med at avvisningen skjedde på uriktig grunnlag. Derfor vedtok nemnda at gruppen skulle ha tilbake 29 000 kroner i billettutgifter. I tillegg hadde de krav på 400 euro hver i erstatning for å ha blitt nektet ombordstigning, pluss refusjon av et gebyr fordi de angivelig ikke møtte opp til avgang. Turkish Airlines har avvist hele kravet, og har bedt de reisende henvende seg til reisebyrået hvor de kjøpte billettene. Byrået har refundert skatter og avgifter.

Kansellerte for sent

Ungarske Wizz Air kansellerte en flyvning fra Torp Sandefjord Lufthavn til Sarajevo to dager før avgang. Fristen for å unngå erstatningskrav er at endringen skjer minst 14 dager før avgang. Klager måtte omrute seg selv, og nemnda mente derfor at vedkommende hadde krav på dekning av nye billetter fratrukket det vedkommende hadde betalt til Wizz Air. Nemda vedtok at klageren hadde rett på dette og i tillegg hadde krav på 400 euro fordi avgangen ble kansellert for sent. Kanselleringen skjedde uten at Wizz Air hadde oppgitt en årsak som eventuelt kunne frita selskapet for å betale erstatning. Men Wizz Air ga beskjed til klager om at selskapet avviste alle krav og nektet å utbetale vedkommende erstatning i saken.