FHI: Klar covid-beskjed til norske «heldiggriser i Syden»

Folkehelseinstituttet er klar i meldingen til de som reiser til Syden i vinter og frykter covid-19 smitte. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Mange nordmenn har reist til Sør-Europa for å nyte varme og sol, mens gradestokken hjemme kryper ned mot null og det som verre er.

Disse nordmennene foretrekker heller å oppholde seg i land som Spania, Frankrike og Hellas.

Felles for noen av disse landene er at det der, i likhet med i Norge, merkes en klar oppblomstring av antall covid 19-tilfeller.

Er det farlig?

Den europeiske smittevern-organisasjonen ECDC meldte forrige uke at smitten er på vei ned i EU/EØS-området, men at noen land har rapportert om kraftige økninger, også i eldre aldersgrupper.

Blant landene med økning finner man blant annet Italia, Polen, Sverige og Tsjekkia. Smittedata fra land som Spania, Frankrike og Hellas er ikke presentert.

Oversikten har store huller etter som mange land ikke lenger registrerer antall smittetilfeller lenger.  

Er det da forbundet med større fare for å bli smittet og syk i disse landene, enn hjemme i Norge? Skal nordmenn på utenlandstur ta spesielle forhåndsregler før de legger av gårde til Syden der de risikerer å bli smittet?

Dette er beskjeden

Dette er spørsmål som flysmart24 har stilt Folkehelseinstituttet. Derfra er dette den klare og entydige meldingen fra overlege Preben Aavitsland:

– De heldiggrisene som skal reise sydover nå i høst- og i vintertida, bør nyte ferien og kose seg, sier Aavitsland.

Det er dog en gruppe som han mener har en liten jobb å gjøre hjemme før de kaster seg på flyet sørover:

Vanlige regler

– Vi anbefaler eldre og kronisk syke å ta en oppfriskningsdose i høst uansett om de skal være hjemme eller reise utenlands, sier han.

Han henviser ellers til de vanlige reglene som FHI har utarbeidet før kommende vintersesong, der økt covid-19 aktivitet og sesonginfluensa vil plage nordmenn – hjemme og ute.

Aavitsland understreker at FHIs råd gjelder både for dem som skal være i Norge og dem som reiser utenlands. FHI venter dessuten en ny smittebølge i vinter.

Bruke munnbind

FHI omtaler også situasjonen for dem som instituttet omtaler som «særlig utsatt for økt risiko for sykdom.»

Her heter det at disse bør vurdere ytterligere tiltak for å redusere risiko for smitte.

– Dersom en har høy risiko for alvorlig sykdom, kan en for eksempel ha noen faste personer å være sammen med. Og bruke munnbind, eventuelt åndedrettsvern, innendørs i det offentlige rom i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre, skriver FHI.