Flyavgiftene opp – vil bety dyrere flybilletter fremover

Prisen på flybilletter vil øke neste år som følge av økte avgifter for flyselskapene i Norge. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Regjeringen har i dag varslet at avgiftene som flyselskapene betaler for å bruke flyplassene, skal økes. Dette for å sikre økonomien til Avinor.

Samferdselsdepartementet har torsdag sendt et brev til Avinor der den varsler at regjeringen vil øke lufthavnavgiftene med 200 millioner kroner fra 2023 til 2024.

Det vil etter all sannsynlighet også bety at det vil bli dyrere å fly fremover, fordi flyselskapene vil legge de ekstra utgiftene på prisen på flybillettene.

Krisen vil vare

Det som kan dempe en slik prisøkning på billettene er at regjeringen vurderer å redusere flypassasjeravgiften, men kun for å kompensere for deler av avgiftsøkningen.

Det er stor usikkerhet rundt den fremtidige trafikkutviklingen. Avinor tror flytrafikken vil være redusert i en lengre periode enn tidligere antatt, slik flysmart24 har skrevet tidligere.

– Etter pandemien flyr vi sjeldnere. Avinor forventer lavere inntekter fremover og står derfor i en utfordrende økonomisk situasjon. Derfor varsler vi økonomiske tiltak nå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

«Alvorlig situasjon»

– Avinor får sine inntekter fra driften av flyplasser. Færre reisende betyr lavere inntekter. Svikten i inntekter har skapt en alvorlig situasjon for selskapet. Som eier vil staten stille opp med nødvendige tiltak. Avinor har de siste årene effektivisert driften, men må også fremover jobbe hardt med å redusere kostnadene, sier Nygård.

Avgiftsøkningen nå kan bli fulgt opp av nye avgiftshopp. Regjeringen sier at den vurderer å øke lufthavnavgiftene ytterligere fra 2024 til 2025.

Flyr sjeldnere

Samtidig vil regjeringen også se på andre tiltak, blant annet om staten bør overta finansieringen av oppgaver Avinor i dag utfører for å sikre viktige samfunnsfunksjoner. Det gjelder blant annet oppgaver knyttet til ambulanseberedskap og grensekontroll.

Regjeringen vil også vurdere om Avinor kan få lov til å selge ikke-taxfree-varer i taxfree-butikkene.

Dette vil blant annet kunne åpne for salg av lokalproduserte varer.

Ingen flyplasser skal legges ned

Overskuddet fra driften av Oslo lufthavn og andre større flyplasser, har gjort det mulig for Avinor å drifte ulønnsomme lufthavner i distriktene. Dette kalles Avinor-modellen. Inntektene kommer i hovedsak fra flyselskapenes bruk av flyplassene og fra kommersielle inntekter.

Samferdselsministeren sier at ingen flyplasser skal legges ned, selv om Avinors inntekter er redusert.