«Stram økonomi frister flere turister til svindel på reise»

Mange nordmenn fristes til å melde inn uriktige skadekrav på blant annet bagasje etter en reise. Hos et forsikringsselskap doblet antall svindelsaker seg i fjor. Foto: Shutterstock

Et av landets største forsikringsselskap melder om en dobling av antall svindelforsøk med reiseforsikring i fjor.

Hos forsikringsselskapet Fremtind, som eies av DNB og Sparebank 1, forklarer man økningen med blant annet en strammere privatøkonomi. Dette som følge av renteøkninger og generelt økt inflasjon de siste årene.

Det frister noen nordmenn på reise til å melde inn fiktive skader, for så å kreve erstatning for den påståtte skaden på reiseforsikringen.

Selskapet har avdekket flest svindelsaker innenfor innbo- og reiseforsikringer. Disse er oftest knyttet til falsk dokumentasjon, at kunder melder skader som faktisk ikke har skjedd eller at kunder overdriver skadekravet sitt. 

Strammere økonomi

Blant de svindelsakene som øker klart mest, er fra folk som har vært på reise. Hos Fremtind avdekket man 123 slike saker i fjor, og alle slike saker blir politianmeldt.

– En god del skyldes nok økt reiseaktivitet, men vi tror også at stram økonomi kan være en medvirkende faktor. Økonomisk kriminalitet har en tendens til å øke når økonomien blir trangere, sier Lisa Cathrin Olsen, leder for utredning i Fremtind.

Den økende svindeltendensen har for lengst fått forsikringsselskapene til å ansette egne utredere, ofte tidligere politifolk, for å avsløre uriktige krav.

Urovekkende trend

Olsen sier at en klar overvekt av svindelsaker dreier seg om å melde inn krav på en skade som aldri har skjedd, og at man ser en urovekkende utvikling i skademeldingene:

– Undersøkelser viser at forsikringssvindel er mer sosialt akseptert enn andre typer kriminalitet, særlig blant unge. Det er en urovekkende trend, sier hun.

Olsen sier at forsikringssvindel pågår i alle aldersgrupper, og at andelen som begår forsikringssvindel innen reise øker blant de unge.

– Vi ser ofte at den yngste aldersgruppen begår forsikringsbedrageri knyttet til statusobjekter som kostbare mobiltelefoner, elektronikk og luksusvesker, forteller hun.

Et typisk eksempel

Som et konkret eksempel på svindel forteller Olsen en typisk historie om et angivelig tyveri av en mobiltelefon på reise i utlandet:

Kunden meldte at vedkommende hadde blitt frastjålet en iPhone 11 Pro på utested et sted i Storbritannia.

Det ble imidlertid raskt avdekket at kunden samme dag hadde forsøkt å melde inn skade på en iPhone under samme reiseforsikring. I denne skademeldingen fremkom det imidlertid at telefonen hadde blitt skadet av et kjæledyr. Det ble gitt automatisk avslag på denne skademeldingen da forsikringen ikke dekker skade påført av kjæledyr.

Endret forklaring

I samtale med utreder påsto kunden deretter at vedkommende hadde hatt to telefoner. Den ene eide kunden selv og den andre hadde blitt stjålet i England.

Noen dager etter samtalen fikk selskapet melding fra kunden om at vedkommende hadde fått beskjed fra puben i England om at de hadde funnet telefonen.

Utreder hos selskapet kontaktet da den aktuelle puben samme dag.

Helt ukjent

– De fortalte at de ikke hadde noen iPhone liggende og de kjente heller ikke til at de skulle ha ringt kunden vår om dette på noe tidspunkt. Da kunden så ble kontaktet la vedkommende kortene på bordet og erkjente at hendelsen i England ikke var reell. Men at vedkommende hadde blitt frustrert over at reiseforsikringen ikke dekket skadene på telefonen, forteller Olsen.   

PS: Bransjetall fra Finans Norge viser at forsikringsselskapene avdekket svindel for nesten en halv milliard kroner i fjor. Hos Fremtind økte antall svindelsaker med 53 prosent fra året før.