Sto på bakken – holdt innestengt i flyet i flere timer

Passasjerene fra Oslo måtte sitte inne i Iberia-flyet i flere timer. Da fikk noen av dem nok. Foto: Shuttersock

Da flyet var klart til å forlate Gardermoen, ble avgangen plutselig avbrutt. Passasjerene satt innestengt i flyet.

Det ble gitt ulike beskjeder om hvorfor avgangen med flyet fra det spanske selskapet Iberia ble stanset.

For de reisende ble ventetiden en påkjenning. Selskapet åpnet heller ikke for at de reisende kunne kjøpe seg mat eller drikke i timene de var tvunget til å vente om bord, før det omsider tok av.

Langvarig reise

Nå har denne episoden fått sitt etterspill i flyklagenemnda. Det ender med at Iberia må betale erstatning til to av de som reiste denne dagen. Men selskapet sparer faktisk penger på at kabinpersonalet ikke åpnet for matsalg i ventetiden.

Hendelsen inntraff i slutten av oktober. Da skulle Iberia forlate Oslo Lufthavn på en av sine mange ukentlige avganger til den spanske hovedstaden Madrid.

Men det skulle bli en mer langvarig reise enn de om bord var forberedt på.

Stanset og ble stående

Straks etter at passasjerene hadde kommet seg i setene sine, og flyet skulle skyves ut fra gate stanset flyet. Og der ble det stående. I time etter time.

Forklaringene som besetningen ga på at alt stoppet opp var sprikende. En versjon gikk ut på at bakkemannskapet hadde gjort en feil. En annen at push-back kjøretøyet var feil.

Uansett ble flyet stående, uten at passasjerene fikk gå tilbake til terminalen. Da det omsider kom seg på vingene, landet flyet i Madrid 3 timer og 48 minutter forsinket.

Manglende matservering

Mer enn tre timer forsinkelse er kravet for å kunne få kompensasjon etter EUs regler.

Derfor satte to av de reisende frem krav om standarderstatning på 400 euro hver, eller til sammen nær 9 300 norske kroner.

Dessuten klaget de på manglende servering, som de etter EUs bestemmelser mener selskapet er forpliktet til å sørge for.

Kan fritas for ansvar

Selskapet avviste alle krav, og henviste til at avgangen ble forsinket på grunn av dårlig vær på Gardermoen.

Det er en årsak som kan frita et flyselskap for erstatningsansvar, dersom forsinkelsen skyldtes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått.

Nå har flyklagenemnda sett på saken, og gir de reisende medhold i at de har krav på 400 euro hver. Dette er fordi de ankom Madrid mer enn 3 timer forsinket. Nemnda gir flyselskapet ansvaret for denne forsinkelsen, og mener dokumentasjonen for å fritas for ansvar ikke holder.

Får ikke mat-erstatning

Men når det gjelder klagen som går på manglende matservering, inntrer et lite paradoks:

Nemnda er enig i at selskapet har plikt på seg til å tilby mat og drikke i en slik situasjon.

Konklusjonen er likevel at siden det ikke var mulig å få kjøpt mat og drikke i ventetiden, har de to heller ikke hatt utgifter til mat og drikke som kan erstattes.