Fremskyndet avgang med tre timer – får alt ansvar

Norse Atlantic fremskyndet avgangen med flere timer. Det fikk ikke den reisende med seg. Foto: Norse Atlantic

Da flyselskapet fremskyndet rutetiden med 3,5 timer, fikk ikke passasjeren dette med seg og mistet avgangen.

Nå har vedkommende krav på i overkant av 14 400 kroner i erstatning. Det mener en enstemmig flyklagenemnd, som har vurdert saken.

Nemnda legger ansvaret for passasjerens opplevelse på selskapet.

Hadde tatt av

Flyvningen gjaldt en avgang fra Bangkok til Oslo med det norske langdistanseselskapet Norse Atlantic Airways.

Da passasjeren kom til flyplassen, oppdaget vedkommende at flyet hadde tatt av for flere timer siden.

Selskapet hadde fremskyndet avgangen fra 12.30 til 09.00. Dette skal kunden ha mottatt informasjon om, men mener varselet fra Norse må ha havnet i spam-mappen.

Passasjeren så ingen annen utvei enn å kjøpe seg nye billetter. Det ble med Qatar Airways, og de kostet 26 300 thailandske bath – rundt 7 500 norske kroner.

Den reisende mente å ha krav på å få dekket ekstraregningen. Det er flyklagenemnda enig i. Men nemnda mener også at vedkommende har krav på mer enn dette.

Kunne ikke gjøre noe

Kunden var i kontakt med Norse etter at det ble konstatert at flyet hadde tatt av, med spørsmål om selskapet kunne hjelpe med en billetter hjem.

Norse svarte at de ikke kunne gjøre noe, og beklaget at passasjeren ikke hadde fått beskjeden om ruteendring.

Dette er ikke godt nok, mener flyklagenemnda, som mener at flyselskapet hadde krav på seg til å hjelpe passasjeren med å komme seg hjem til Norge.

Selskapet har ikke svart flyklagenemnda når den har forelagt selskapet klagen fra den reisende.

Utsatt for kansellering

Nemnda mener at det i dette tilfellet dreier seg om en passasjer som har vært utsatt for en kansellert flyreise.

Klagenemnda viser til avgjørelser i EU-domstolen der flyreiser som har vært fremskyndet med mer enn én time eller forsinket med mer enn tre timer, er å betrakte som en kansellering.

Unntakene fra å måtte betale erstatning er hvis flyselskapet ikke kan gjøres ansvarlig for kanselleringen, eller at ruteendringen har vært varslet mer enn 14 dager før avgang.

Når Norse ikke har svart, mener nemnda at selskapet heller ikke kan dokumentere at kunden var varslet om den fremskyndede avgangen mer enn to uker før avgangen.

Har krav på mer

Flyklagenemnda er klar på at en kansellering som i dette tilfellet, gjør at kunden har krav på 600 euro – rundt 6 900 norske kroner – i kompensasjon etter EUs regelverk.

Nemnda mener at Norse i tillegg må dekke kunders ekstrautgifter til nye billetter.

Dette fordi den mener selskapet ikke har oppfylt sin plikt til å sørge for ny rute for passasjeren når kunden ble rammet av det som i lovens forstand er å betrakte som en kansellering.

Derfor mener nemnda at kunden i tillegg til Eu-kompensasjonen har krav på å få erstattet ny flybillett med Qatar Airways med 26 300 bath, eller rundt 7 500 norske kroner.