Ferietrafikken rammet – piloter anklages for aksjoner

SAS mener at enkelte piloter har gjennomført en ulovlig aksjon og rammet selskapets ferietrafikk. Foto: Hans-Erik Kristensen

Det er sur stemning mellom SAS og selskapets piloter etter den siste tids kanselleringer. SAS mener nå at pilotene har brutt fredsplikten, og at de i virkeligheten gjennomfører skjulte aksjoner.

Den siste tiden har over 30 avganger blitt avlyst. Pilotene avviser at det er aksjoner i gang.

Kanselleringene har rammet reisende i den mest hektiske perioden i året for flyselskapene – sommer og ferietrafikken.

Sykdom og avlysning

Nå sier SAS fra at selskapet vil stille piloter økonomisk ansvarlig for tap som følge av at avganger blir innstilt.

SAS har forklart kanselleringene med mangel på flymannskap som følge av sykdom, og tekniske problemer.

Tirsdag kunne imidlertid økonomiavisen E24 fortelle at SAS har sendt et brev til pilotforeningene der de påpeker mistanke om at piloter har gjennomført ulovlige aksjoner ved å melde seg syke like før avgang.

Brudd på fredsplikt

Dette bekrefter direktør for samfunnskontakt i SAS, Knut Morten Johansen, overfor flysmart24:

– Bakgrunnen for brevet er at man har erfart en illojalitet overfor arbeidsgiver fra enkelte piloter som har gjort at selskapet var nødt til å gå til dette alvorlige skritt å si i fra, og minne foreningene om at de skal påse at brudd på fredsplikt ikke skjer, sier Johansen.

Bakgrunnen skal være at pilotene er misfornøyd med lønnsutviklingen. Hos andre selskap, bl.a. hos Norwegian, har det vært gitt ekstremt høye tillegg i år for å unngå streik.

Syke rett før avgang

Fredsplikten han viser til, var en del av avtalen etter den omfattende streiken i 2022.

Som en del av løsningen ble partene enige om fredsplikt i 5,5 år, det vil si at pilotene ikke har anledning til å streike før langt ut i 2027.

Denne avtalen mener SAS nå at enkelte piloter har brutt ved å gjennomføre ulovlige aksjoner ved f. eks. å melde seg «unfit for flight» slik at det ikke har vært mulig for selskapet å få noen kolleger til å steppe inn.

Avviser anklagene

Dermed har flyavganger blitt innstilt, og tusenvis av feriereisende rammet.

Lederen for den ene pilotforeningen i SAS, Roger Klokset i Norske SAS-flygeres Forening, stiller seg uforstående til anklagene fra selskapet:

– Vi vil tilbakevise anklagene på det sterkeste. Vi har absolutt ingen indikasjoner på at det har vært utført noen brudd på fredsplikten fra våre medlemmers side. Derfor reagerer vi kraftig på at SAS truer både pilotforeningene og enkeltindivider med erstatningsansvar og arbeidsrettslige reaksjoner, sier Klokset til flysmart24.