«Færre gullkort-kunder hos SAS etter bonus-endring»

Gullkort innebærer mange fordeler hos SAS. Nå blir det færre som får dette kortet, tror bonus-ekspert. Foto: Knut-Erik Mikalsen

SAS har nå gått ut med informasjon om hvordan selskapets Euro Bonus-tilbud vil bli etter at det skandinaviske flyselskapet går inn i ny flyallianse fra 1. september.

Det vil bli færre gullkort-kunder hos selskapet, tror Henrik Blyme Olsen. Han er redaktør i flybonusnettstedet Insideflyer.no, og ekspert på bonusordninger hos flyselskapene.

At færre får tilgang til godene som følger med gull- og diamantkortstatusen hos SAS, tror han også er bevisst fra SAS sin side.

Overfylte lounger

– Mange har klaget over at det i travle perioder er overfylt i SAS sine lounger, sier Blyme Olsen til flysmart24.

SAS forlater flyalliansen selskapet var med på å stifte i 1997, Star Alliance. Fra 1. september går SAS over til den mye mindre alliansen Skyteam, der de nye deleierne Air France-KLM også er med.

I den forbindelse endrer SAS noen sider ved bonuspoeng-opptjeningen. En av reglene som endres vil ramme dem som opparbeider poeng for å beholde gull- og diamantstatus hos SAS.

Sikrer status raskere

De som allerede har gull- eller diamantkort får i dag 25 prosent flere statuspoeng enn andre, når de flyr med SAS. Dette gjør at de raskere kommer opp på det poengnivået som trengs for å beholde sin status.

Denne fordelen forsvinner fra 1. september. Det vil gjøre det vanskeligere å samle opp nok bonuspoeng for å holde på statusen, tror Blyme Olsen:

– Dette vil bety at spesielt mange gullkort-kunder ikke lenger vil få status-boosten på 25 prosent. Endringen vil redusere antallet som oppnår gullkort-status. Det er nok et bevisst valg for SAS, sier han.

Tar hensyn til Air France-KLM

Dette gjør selskapet for å holde sine kostnader nede. Og også for å unngå å måtte øke kapasiteten i loungene og fast track, som begge er tilbud som koster selskapet store beløp hvert år.

Han tror dessuten at det å få færre med høyeste status blir gjort av hensyn til Air France-KLM, fordi gull- og diamantkundene i SAS vil heretter også få adgang til loungene som Air France og KLM har.

– Samlet sett gjøres dette for blant annet å redusere antallet som har adgang til loungene, mener Blyme Olsen.

Poeng for å reise

SAS har sendt ut informasjon til medlemmene om de nye bonusreglene som vil gjelde fra 1. september.

Statuspoeng blir heretter kalt nivåpoeng.

I stedet for å gi gull- og diamantkundene ekstra nivåpoeng, vil disse kundene få flere bonuspoeng for reisende sine. Disse poengene kalles i dag for ekstrapoeng.

Dette er bonuspoeng som ikke er med på å bygge status, men som gull- og diamantkort-innehaverne kan bruke til å betale flyreiser, hotellopphold og leiebil med.