Krevde erstatning for dyre merkeklær – så kom bagasjen til rette

Da kofferten forsvant på flytur. meldte eieren inn krav om å få erstattet dyre merkeklær som skulle ha vært i bagasjen. Så dukket bagasjen opp... Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da kofferten forsvant, krevde kunden erstatning fra forsikringsselskapet. Vedkommende oppga at det hadde vært flere dyre merkeklær i bagasjen.

Forsikringsselskapet utbetalte på bakgrunn av dette en erstatning på hele 47 000 kroner for den tapte bagasjen.

Så kom kofferten til rette.

Det viste seg raskt at innholdet absolutt ikke stemte med det kravet kunden hadde lagt frem.

Lous Vuitton-klær

Forsikringsselskapet Fremtind mente det her dreide seg om et forsøk på forsikringssvindel.

Skader på reisegods står for noen av de aller største forsikringsutbetalingene som blir foretatt til norske forbrukere, slik flysmart24 har skrevet tidligere.

Den aktuelle kunden hadde lagt frem kvitteringer til en totalsum på 47 068 kroner, og fikk utbetalt dette.  

Så dukket kofferten opp

I skadekravet fra kunden ble det beskrevet at kofferten inneholdt “mange verdifulle ting og klær”, blant annet dyre merkeklær fra Louis Vuitton.

To måneder senere varslet flyplassen at kofferten hadde kommet til rette.

Kunden fikk tilbud om å tilbakebetale halvparten av beløpet, mot å få kofferten tilbake. Det takket vedkommende nei til. 

Dermed ble kofferten sendt til Fremtind, som etter å ha utbetalt erstatning, nå var rettmessig eier av denne.

Overdrevet

En gjennomgang av innholdet i kofferten viste store avvik fra listen over ting som kunden hadde sendt inn.

Kunden fastholdt derimot at gjenstandene hadde ligget i kofferten, og at de må ha blitt fjernet.  

– Vi stolte ikke på denne forklaringen. Kofferten var låst da den ble utlevert til oss, og den hadde tilsvarende vekt som ved innsjekk. Vi vurderte det til at skadekravet var sterkt overdrevet og at de nevnte luksusartiklene ikke har ligget i kofferten, sier Lisa Cathrin Olsen, som er leder for utredning i Fremtind. 

Ba om nedbetalingsavtale

Det ble dermed avslag i saken og krevd tilbakebetaling fra kunden for tidligere utbetalt beløp.

Selskapet forteller at kunden tok raskt kontakt og ba om en nedbetalingsavtale for tilbakebetaling av det feilaktige beløpet. Vedkommende ble også politianmeldt. 
 
– Dette er nok et eksempel på at forsikringssvindel aldri lønner seg. Mange tror kanskje at forsikringssvindel ikke er så farlig, men svindel for selv lave summer kan gi fengselsstraff. Vi har nulltoleranse for svindel fordi det rammer kundene våre, sier Olsen.