Lover 6.000 kr. rett på konto ved flytrøbbel

Reisende skal nå kunne forsikre seg mot forsinkelser. Foto: OSL.

Kampen om å få tak i flypassasjerer som har krav på erstatning som følge av forsinkelser eller kanselleringer blir kraftig intensivert. Nå etablerer et nytt dansk selskap seg med tjeneste i Norge. Det lover å gi deg 6.000 kroner på konto straks problemene oppstår.

Norske flykunder kjenner godt til de mange selskapene som har spesialisert seg på å hente ut erstatninger når flyselskapene har sviktet og kundene ikke har kommet frem når de skulle.

Selskaper som Airhelp.com og Flyforsinkelser.no har operert i det norske markedet i årevis. De har jaktet på kunder som de – mot en klekkelig provisjon – har hjulpet med å kreve erstatninger på vegne av.

Nå skjerpes konkurransen grundig. Et dansk forsikringsselskap, Easydelay, kaster seg inn i markedet med tilbud om rett og slett å la folk kunne forsikre seg mot flyproblemene.

Hvis flyet er forsinket 90 minutter eller mer lover det danske selskapet å overføre 4.500 danske kroner (6.000 norske) automatisk til din bankkonto raskt, og innen to arbeidsdager.

Selskapet lover at det ikke skal være nødvendig å selv melde krav. De skal monitorere trafikken og sende kundene penger hvis de finner ut at flyet er så forsinket av det utløser erstatning.

Christian Hjort. Foto: Easydelay

Det er avisen Jyllands Posten som forteller om Easydelay, som to danske iverksettere står bak. Christian Hjort og Dennis Knudsen har selv fått føle ubehaget ved å strande på en flyplass. Det har det nå blitt butikk av.

De to gründerne har startet i Danmark, planen er så å utvide til Norge, Sverige, Nederland, Storbritannia og USA. Forsikringen som utøser en erstatning på 6.000 kroner, mot en forsikring på 300 danske kroner, ca. 385 norske kroner. Summene varierer ut fra reisetype og lengde.

Foreløpig er det kun internasjonale flyvinger man kan forsikre seg mot, men selskapet håper å kunne tilby forsikring også for innlandsreiser innen Europa etter hvert.

-Vi mener at vi, i all beskjedenhet, har funnet et hull i markedet. Forsinkelser er et reelt og utbredt problem. Vi ser ikke andre forsikringsløsninger som er like enkel, nytenkende og dynamisk som vår, sier Christian Hjort til avisen.

De europeiske reglene er slik at du har krav på erstatning fra flyselskapet dersom du ankommer mer enn 3 timer forsinket til reisemålet.

Betingelsen er at årsaken da må være «utenfor flyselskapets kontroll» som for eksempel plutselig dårlig vær, uforutsette trafikkproblemer på lufthavnen eller at det oppstår køer i luftrommet som skaper forsinkelser for alle selskap.