Ny sjanse for Norwegian, lover mange nye Asia-ruter

Norwegian har presset hardt på norske myndigheter for å få retten til å fly den korteste strekningen til og fra Asia, som går over Sibir. Nå åpner det seg en ny mulighet for Bjørn Kjos som lover mange nye direkteruter.

Hittil har russiske myndigheter sagt nei til å gi Bjørn Kjos & Co de samme rettighetene som SAS. Retten til å fly over Sibir er regulert i en avtale fra 1956, og den sier at bare ett selskap kan benytte denne korridoren.

Nå kan det bli en bevegelse i den fastlåste situasjonen.

Det er avtalt et nytt møte om luftfartsavtalen mellom Skandinavia og Russland til nyttår. Der blir Bjørn Kjos’ ønske å om få tilgang til den såkalte Sibir-korridoren et tema.

Det bekrefter Samferdselsdepartementet overfor flysmart24.no.

– Ja, vi tar sikte på en ny runde med luftfartsforhandlinger med Russland rundt årsskiftet. Vi vil der fortsette diskusjonen om rettigheter til Sibir-overflygninger, opplyser seniorrådgiver Kjell Brataas i departementets informasjonsavdeling.

Kjos har jobbet lenge overfor så vel den norske, svenske og danske regjering i håp om at selskapet skal få anledning til å fly over Sibir, som gir SAS eneretten til denne ruten.

Kjos er ivrig etter å komme i gang, men har gjentatte ganger understreket at han ikke kritiserer SAS for situasjonen, men myndighetene som ikke klarer å forhandle frem en rett også for Norwegian.

For SAS har ingen rute til Asia fra Norge, derimot både fra Sverige og Danmark.

Kjos at Norwegian må kunne fylle dette tomrommet og han skriver i et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at Norwegian er klar med «en betydelig satsing» for å få flere direkteruter fra Asia til Norge.

Artikkelen fortsetter under bildet

Den korteste veien fra Oslo til Asia går over Sibir. Alternativet er å fly sør for Russland, den hvite streken. Faksimile: Wendover Productions

Han skriver at han mener det er et tankekors at norske myndigheter har gitt eneretten til å fly over Sibir til SAS, som ikke har rute fra Norge til Asia.

– Vi kan forstå at situasjonen var annerledes på 50-tallet, da grunnlaget for avtalen ble etablert. I dag er denne monopolsituasjonen meget uheldig for Norges del og en norsk regjering kan vanskelig være bekjent av å videreføre denne modellen, skriver Kjos i sitt krasse bev.

Han avslutter slik:

– Turistnæringen og eksportrettede næringer fortjener at regjeringen nå legger sin innsats på å sikre Norge direkteruter til de voksende økonomier i Asia. Vi vil med dette klart signalisere at vi ønsker å bidra til denne veksten og delta i konkurransen med mange nye ruter, skriver Kjos i brevet som ble sendt etter forrige forhandlingsrunde.

Kjos har gjort det klart at adgangen til denne strekningen er det eneste alternativet fordi det er en kortere rute til og fra markeder som Kina, Japan og Korea. Alternativet er å fly sør for Russland, men det gjør flyturen lenger og mye dyrere.

Norwegian holder av konkurransehensyn kortene tett til brystet om hvilke nye ruter det er snakk om, men på en presentasjon av Sibir-problematikken har selskapet selv prikket inn bl.a. byger som Beijing, Tokyo, Seoul, Hongkong, Osaka og Shanghai.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier til flysmart24.no at selskapet har store forventninger til det nye møtet ved nyttårstider:

– Vi forventer at norske myndigheter gjør det de kan for at også Norge på lik linje med Sverige og Danmark får tilgang til Sibir-korridoren og dermed legger til rette for å skape titusenvis av nye arbeidsplasser i turistnæringa her hjemme, sier han.

Norwegian kan i dag fly over det sørlige Russland, og gjør dette med ruter til Bangkok og Singapore, sistnevnte fra London.