Privat bruk av flybonus kan føre til oppsigelse

Privat bruk av bonuspoeng på fly kan føre til oppsigelse i flere av de store selskapene. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Telenor og mediekonsernet Schibsted forbyr sine ansatte å bruke flybonuspoeng som er opptjent på jobbreiser til private turer. Ansatte som bryter dette forbudet risikerer å bli sagt opp.

Begge konsernene har valgt å gi klar beskjed til sine ansatte at brudd på det nye forbudet blir ansett som en svært alvorlig sak.

Fra 1. januar har det kommet nye skatteregler for frynsegoder som norske arbeidstakere mottar på jobben. Blant annet omfatter dette bonuspoeng som de ansatte opparbeider spå jobbreiser som arbeidsgiver betaler. Disse har de fritt kutte bruke til å finansiere private ferier for seg og sin familie.

Verdien av poeng opptjent på jobbreiser har i mange år vært skattepliktig. Dette har ikke hatt noen betydning. for så å si ingen ansatte har rapportert inn disse verdiene overfor skattemyndighetene.

Fra 1. januar er det arbeidsgiver som har fått plikt til å melde inn verdien av de ansattes bonus opptjent på reiser med bl.a. SAS og Norwegian. Dette har ført til at mange bedrifter har tatt adgangen til bonusopptjening opp til ny vurdering.

Både Telenor og Schibsted forbyr privat bruk av jobbopptjente poeng. Ikke nok med det, de truer med represalier i form av oppsigelse for de som måtte bryte forbudet.

Hos begge omfatter forbudet alle selskaper, hos Schibsted bl.a. i avisene Aftenposten, VG og e24.no.

Schibsted gikk ut med informasjon om forbud sist tirsdag i et brev til alle ansatte undertegnet  av konserndirektør for økonomi og finans, Trond Berger. Ved siden av å informere om det nye forbudet, er meldingens innhold ikke til å misforstå:

«Brudd på denne regelen er brudd på din arbeidsavtale, og vil kunne få konsekvenser for ditt arbeidsforhold,» skriver konserndirektøren.

Kommunikasjonsdirektør Camilla Kim Kielland i Schibsted opplyser til flysmart24.no at de nye bestemmelsene nå er en sak som inngår som en del av Schibsteds generelle retningslinjer for sine ansatte.

– På samme måte som alle eventuelle brudd på disse retningslinjene kan få konsekvenser for arbeidsforholdet, kan også brudd på bonuspoeng-saken få det. Vi kommer ikke til å bruke ekstra ressurser på å ettergå alle ansatte og tilse at de faktisk følger våre retningslinjer. Dette tar vi som en selvfølge og har tillit til at de gjør det, gitt at alle ansatte tross alt har signert en arbeidsavtale med Schibsted, opplyser hun.

De samme reglene har tidligere fått store norske bedrifter til å gjøre det samme som Schibsted, bl.a. Equinor (tidligere Statoil), Telenor, NRK og Hydro.

Også hos Telenor kan brudd på det nye bonusforbudet føre til oppsigelse, og informasjon om det skjedde i en mail til alle ansatte før nyttår:

– Det er ikke er lov å bestille private flybilletter for bonuspoeng opptjent på tjenestereiser. De nye retningslinjene er tatt inn i arbeidsreglementet i selskapet. Dersom arbeidstaker ikke følger arbeidsgivers retningslinjer på området, vil dette anses som brudd på den ansattes plikter i arbeidsforholdet og kan medføre arbeidsrettslige konsekvenser, opplyser kommunikasjonssjef Atle Lessum i Telenor til flysmart24.no.

Equinor har ikke svart på flysmart24.nos henvendelse om håndtering av brudd på bonusforbudet.

Både hos Telenor og Schibsted-ansatte kan opptjene poeng, men disse skal da brukes til nye jobbreiser.

Saken har dukket opp fordi det fra nyttår har blitt arbeidsgivers plikt å melde verdien av bonuspoeng brukt privat inn for beskatning. Ikke nok med det, arbeidsgiver skal også betale arbeidsgiveravgift på fordelen.

Arbeidsgivere frykter at det vil koste så store ressurser å holde orden på dette systemet, at de har gjort kort prosess og lagt ned forbud om privat bruk. Dermed er det heller ingen verdier å innberette eller å betale arbeidsgiveravgift av.