Flere bedrifter nekter ansatte å bruke flybonus privat

Et viktig mål for de fleste som samler bonuspoeng er å oppnå status hos flyselskapene. Dette er gull- og sølvkort hos SAS. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Stadig flere av de store norske selskapene nekter nå ansatte å bruke bonuspoeng oppspart på jobbreiser til private feriereiser. Sist ut er landets største finanskonsern, DNB.

Det er konsernsjef Rune Bjerke som overfor Dagens Næringsliv torsdag gjør det klart at hans ansatte fra nyttår ikke lenger har anledning til å bruke flybonus til private reiser.

Beslutningen kommer fordi det fra nyttår er innført plikt for arbeidsgiver å innrapportere bruk av flybonus som en privat fordel som skal beskattes og betales arbeidsgiveravgift for.

Til nå har det vært arbeidstakeren selv som har hatt ansvaret for å innrapportere verdien av poengene til skattemyndighetene. Det var det svært få som gjorde.

Nå har Finansdepartementet overført innrapporterings-ansvaret til arbeidsgiver. Det har ført til at mange selskaper rett og slett har lagt ned forbud mot privat bruk fordi den nye ordningen vil bli for komplisert og dyr å administrere.

Rune Bjerke, konsernsjef i DNB. Foto: Dnbfeed

– Vi har som følge av disse reglene besluttet at det ikke skal være lov for våre ansatte å ta ut disse bonuspoengene som opptjenes på tjenestereise til private formål. En sånn type beslutning gjør det betydelig enklere, sier Bjerke til avisen.

Fra før av har flere bedrifter gjort det samme som DNB: Både Telenor og Equinor (eks Statoil) har gjort den samme beslutningen.

Ifølge DN stopper det heller ikke der: En rekke andre bedrifter sier nå at fra og med 2019 har det blitt slutt på at deres ansatte kan bruke bonuspoeng privat. Lyse har gjort det, og Hydro vurderer nå å følge etter. Også Avinor har stanset privat bruk av bonuspoeng.

Hos arbeidsgiverorganisasjonen NHO sier avdelingsdirektør Margrethe Meder til flysmart24.no at organisasjonen ikke vil gi noe generelt råd til bedriftene om å forby privat bruk av bonuspoeng:

– Nei. vi vil ikke gå ut med noen generell personalpolitisk anbefaling om man bør nedlegge forbud mot bonuspoeng eller ikke. Hva som er en god løsning for den enkelte bedrift vil kunne variere, sier hun.

Mange andre bedrifter har ifølge reisebyråene innført forbud. Mange stiller det krav til sine ansatte at bonuspoengene skal brukes til å finansiere nye reiser med, eller til å oppgradere den ansatte til en høyere klasse på flyene.

Kritikken mot privat bonusopptjening på jobbreiser har vært at dette har gjort at ansatte på jobbreiser har kunnet falle for fristelsen å kjøpe dyrere flyreiser enn nødvendig for å opptjene flest mulig poeng.

I reisebyråkonsernet Berg-Hansen har kommunikasjonsdirektør Anette Maltun Koefoed overfor flysmart24.no tidligere uttalt at jobbreisende gjerne reiser store omveier for å få flest mulig bonuspoeng.

Flere bedriftskunder har derfor innført rapporteringsplikt for byrået dersom de oppdager at deres ansatte kjøper dyrere reiser enn nødvendig.

Lik flysmart24.no på Facebook