Gullkort-kunder i SAS rasende på andre flypassasjerer

I fast track kommer SAS-kunder raskere gjennom sikkerhetskontrollen enn reisende som bruker de ordinære sikkerhetskøene. Foto: Knut-Erik Mikalsen

SAS-passasjerer med gull- og diamantkort vil ikke bli blandet med vanlige reisende når de skal bruke hurtigkøen på Oslo Lufthavn. De krever å få ha fast track-tilbudet helt for seg selv.

Fast track er en egen kø gjennom sikkerhetskontrollen som gull- og diamantkunder hos SAS Euro Bonus har anledning til å bruke, samt de som reiser på de de dyreste billettene.

Nå har noen av diamantkundene hisset seg opp fordi Avinor ved enkelte anledninger sluser passasjerer uten statuskort inn i fast track-køen. Dette har skjedd når køene i den ordinære sikkerhetskontrollen har vært for lange.

Truer med hovedkontor

Dette misliker to kunder med diamantkort hos SAS så sterkt at de har sendt en formell klage til Oslo Lufthavn der de krever at denne praksisen opphører. De understreker at de nå også kommer til å rette en klage til SAS’ hovedkontor i Stockholm om saken, siden tidligere klager ikke har blitt fulgt opp.

Kunden bak klagen er rasende. Hun skriver at hun har observert at ikke-gullkunder har sluppet inn i fast track ved to tilfeller den senere tid, datert til den 13. og 20. januar.

Kunden er ikke mye fornøyd, og skriver:

Gullkunder må vente

«Jeg bruker fast track, og går gjennom slusen. Når man er vel gjennom, ser man at bånd fra 0rdinære reisende er åpen. Alle kan benytte fast track, hvilket betyr at vi som SAS reisende ikke får det vi betaler for. Vi må stå i kø og vente, og ingen står ved båndet og følger med hvem som kommer inn som fast track-kunder,» skriver hun.

Det siste har hun en klar oppfatning om årsaken til:

«Jeg og min kjære har begge diamant kort, og vi er i sikkerhetskontrollen 2-3 ganger per uke. Vi har begge dessverre opplevd Nokas-ansatte som er mer opptatte av å prate med hverandre isteden for å yte service. De er mer opptatt av å underholde hverandre enn å utføre sine jobb,» skriver hun og legger til:

Betaler dobbelt så mye

«Jeg betaler dobbelt så mye som en ordinær reisende fordi jeg ønsker denne servicen, men den fjerne Avinor,» skriver hun.

Hos Avinor sier kommunikasjonssjef på Oslo Lufthavn, Joachim W. Andersen, at det er opptatt av at fast track-kunder skal få det de betaler for og sier at dette brevet følges opp mot Nokas.

Han sier at praksisen skal være at fast track-kunder som benytter dedikert inngang alltid skal prioriteres i køen.

– I henhold til kontrakt har vår sikkerhetsleverandør Nokas anledning til å «ventilere» inn andre reisende i fast track så fremt det ikke påvirker ventetiden til fast track-kunder, sier Andersen.

Egne innganger

Han viser til at fast track driftes med dedikerte innganger.

– Nokas har personell som har som primæroppgave å dirigere og fordele trafikken for en mest mulig sømløs passering gjennom sikkerhetskontrollen. Dette gjøres for å utnytte maksimal kapasitet i slusene samt minimere ventetiden både for fast track-kunder og vanlige reisende, sier Andersen.

Også SAS godtar at Nokas slipper noen inn i køen på fast track om det ikke er kø der.

– Det skal ikke være mer enn 5 minutter kø på fast track. Vi er stort sett fornøyd hvordan Nokas og Avinor takler denne fleksibiliteten. En sjekk mot statistikken viser også at kvaliteten er bra på Oslo Lufthavn og i Norge generelt, sier direktør for samfunnskontakt i SAS, Knut Morten Johansen til flysmart24.no.

Lik flysmart24.no på Facebook