Ble tatt med ulovlig billett – så sjekket de hans reiser

Mannen reiste flittig med Flytoget, men det var en ting som var feil. Prisen han betalte. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da mannen ble tatt i kontroll på Flytoget for å ha kjøpt en rabatt-billett han ikke hadde krav på hevdet han at han hadde misforstått reglene.

Fordi han også lovet å betale riktig pris for fremtiden slapp han å betale det sure gebyret. Flytoget lot nåde gå for rett.

Da Flytoget sjekket reisehistorikken til mannen fikk de seg imidlertid litt av et sjokk. Det var absolutt ikke første gang han hadde reist ulovlig. Mannen hadde reist for halv pris hele 38 ganger. Da var det slutt på all velvilje overfor kunden.

Ble tatt i kontroll

Mannen er student og en flittig bruker av Flytoget mellom Oslo og Gardermoen. Det var under en slik tur at den da 44 år gamle mannen ble kontrollert, og fikk et gebyr. Det viste seg at han ikke oppfylte kravene for å få studentmoderasjon siden reglene sier at den gjelder «For studenter til og med 31 år. Med gyldig studentbevis.»

Mannen sa at han oppfattet reglene slik at hvis én av de to betingelsene ble oppfylt, hadde han rett på rabatt. Han var student, og kunne dokumentere at han var det. At han også måtte være under 32 år, skjønte han ikke var en betingelse som også måtte oppfylles. Det nyttet lite, han fikk et gebyr på rundt 1 000 kroner.

Lovet å kjøre lovlig

Dette oppfattet han som grovt urettferdig, og krevde å få tilbake pengene fra Flytoget fordi han mente reglene var uklare.

Flytoget på sin side lot da tvilen komme ham til gode. Mannen lovet også å kjøre lovlig for fremtiden. Da selskapet så etterga kravet, trodde mannen at saken var ute av verden.

Det var den absolutt ikke.

For like etterpå dumpet det inn et nytt krav fra Flytoget som da hadde rukket å sjekke mannens reiseaktivitet. Nå står det 3 265 kroner på kravet. De har gjennomgått hele hans reisehistorikk, og funnet ut at han feilaktig hadde reist hele 38 ganger på studentrabatt.

Gir seg ikke

Flytoget krever derfor at han skal betale inn forskjellen mellom studentbillett og ordinær billett for alle disse gangene. Siden det ikke er billettkontroll under reisen, er det mulig å utnytte systemet og reise på billetter med rabatt.

Mannen innrømmer at han har reist alle disse gangene med studentrabatt, men mener at det skjedde i villfarelse. Han klager igjen, men denne gangen gir Flytoget seg ikke. Dermed havner saken i Transportklagenemnda for kollektivreiser.

Her blir mannen delvis reddet av lovverket. Nemnda mener nemlig at Flytoget har benyttet en lagret reisehistorikk som går for langt bak i tid, siden den opererer med reiser for mannen tilbake til 20. januar i 2017.

Brukte for lang reisehistorikk

Flytoget viser til sin personvernerklæring. Den sier at selskapet kan lagre reisedata i inntil 700 dager. Dette for at kundene skal kunne hente kopi av billetter ved behov.

Det er her nemnda setter foten ned. Den viser til kontrollhensyn ikke er nevnt med et eneste ord i denne bestemmelsen, og mener det er grunn til å reise spørsmål ved om Flytogets praksis med å lagre i 700 dager er i tråd med personvern-lovgivningen.

Nemnda fastslår at togselskapet ikke har rett til å lagre slike opplysninger lenger enn i 104 dager, som den mener er bransjenormen. Derfor har nemnda besluttet at Flytoget må barbere vekk den delen av kravet som overstiger denne fristen.

Vurderer vedtaket

Hvor stort dette beløpet da vil bli som mannen må betale tilbake, vil Flytoget ikke si noe om overfor flysmart24.no:

– Vi vurderer vedtaket sammen med vår juridiske rådgiver, både når det gjelder endelig beslutning i denne saken og med tanke på fremtidige rutiner. Endelig avgjørelse blir offentliggjort av Transportklagenemnda, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Flytoget, Elisabeth Gjestland, i en epost.

Hvis Flytoget velger å ikke følge nemndas vedtak, må saken bringes inn for rettsapparat for avgjørelse. Et vedtak i nemnda er ikke juridisk bindende.