Betalte billetten med cashpoints – ble nektet erstatning

Norwegian må skrive ny kvittering til kunde som fikk nei til erstatning hos forsikringsselskapet fordi billettverdien var oppgitt i cashpoints. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da Norwegian-kunden skulle kreve erstatning fra forsikringsselskapet for flybilletter han ikke kunne bruke på grunn av sykdom, fikk han blankt nei. Fordi billettene var kjøpt med bonuspoeng fra selskapet og dette sto på kvitteringen fra Norwegian, fikk kunden blankt avslag på sitt krav om penger.

Forsikringsselskapet viste til sine bestemmelser om at det ikke erstatter bonuspoeng eller cashpoints. Dermed kunne denne saken ha endt med at vedkommende tapte 4 000 kroner.

Nå har saken vært til behandling hos Transportklagenemnda for flyreiser, og der har den fått en helt ny utvikling:

Nemnda har nemlig nå besluttet at Norwegian skal utstede en ny kvittering overfor forsikringsselskapet. På den skal det stå hva billetten kostet i kroner og ører.

Saken berører et kjent forhold når passasjerer, som bruker bonuspoeng som betalingsmiddel, må kansellere reisen.

Fikk gavekort

Passasjeren i dette tilfellet hadde fått et gavekort utstedt på Norwegian på 4 000 kroner. Når kundene innløser gavekortene hos Norwegian omgjør selskapet alltid verdien til cashpoints.

Mannen skulle reise fra Oslo til Riga, men måtte avlyse turen.

Mannen rettet ikke krav om erstatning til Norwegian, men mot forsikringsselskapet. På reisekvitteringen fra Norwegian, som forsikringsselskapet fikk seg forelagt, sto verdien av billetten imidlertid oppgitt i cashpoints. Det nektet forsikringsselskapet å dekke, og avslo kravet.

Norwegian nektet å endre

Da mannen så ville ha Norwegian til  å rette på dette fordi han hadde betalt med et gavekort som igjen var blitt betalt med kredittkort, opplevde han at Norwegian sa nei.

Selskapet henviste bl.a. til at deler av billetten – som samlet kom på 4 382 kroner – var betalt med cashpoints som vedkommende hadde opptjent tidligere.

Norwegian sa på dette grunnlaget nei til å endre kvitteringen slik at kunden kunne få dekket sine tap via forsikringsselskapet.

Må skrive ut ny kvittering

Nå har flyklagenemnda sett på saken, og besluttet at Norwegian skal skrive ut en ny kvittering til mannen der de 4 000 kronene som mannen hadde fått i gavekort, blir oppgitt i kroneverdi og ikke i antall cashpoints.

Det betyr, hvis Norwegian godtar vedtaket, at mannen får tilbake så å si alle pengene som gikk tapt da billetten ikke kunne brukes på grunn av at vedkommende ble 100 prosent sykmeldt.

Dette mener nemnda

– Basert på sakens opplysninger forstår nemnda det slik at gavekort som innløses i forbindelse med billettbestilling hos Norwegian, omgjøres til cashpoints. Selve betalingen av gavekortet skjer imidlertid ved «vanlig» betaling ved bruk av kredittkort eller betalingskort. Nemnda anbefaler at Norwegian bekrefter at billetten delvis ble betalt med et gavekort som opprinnelig ble betalt med  4 000 kroner. skriver nemnda i sitt vedtak.

Lik flysmart24.no på Facebook