Statsråd klaget – må øke korona-sjekk på flyplassene

Samferdselsdepartementet tok kontakt med Avinor-sjefen personlig for å klage over manglende korona-fokus på flyplasser. Dette bildet ble tatt før korona-krisen var et faktum. Arkivfoto: Knut-Erik Mikalsen

Avinor har besluttet å øke innsats på landets flyplasser for å sikre at reisende holder god nok avstand til hverandre. Flere episoder med brudd på viktig korona-bestemmelse fikk myndighetene til å ta reagere, og kontaktet konsernsjefen direkte.

En klage fra Avinors eier, Samferdselsdepartementet, til toppsjefen i konsernet denne uken har fått det statlige flyplass-selskapet til å skjerpe sine rutiner. Avinor innrømmer at de ikke var godt nok forberedt.

Holder ikke avstand

– Fremover vil vi ha økt fokus på veiledning av de reisende for å sikre at de holder anbefalte avstand i kø-områdene før sikkerhetskontrollen, sier pressevakt Nora Hoberg Prestaasen i Avinor til flysmart24.no.

Selv om det er langt færre reisende nå om dagen, har det vært episoder der det har vært for lange og tette køer, spesielt i sikkerhetskontrollen og i passkontrollen. Dette har igjen ført til at folk har blitt tvunget til å stå for trangt. Det er i strid med et av myndighetenes viktigste råd mot korona-smitte – å holde minst 1 meter avstand i det sosiale rom.

Lange køer for ankommende

Da korona-tiltakene var bare noen dager gamle opplevde folk som kom fra utlandet lange køer i passkontrollen  på Oslo Lufthavn, og folk som sto tett i tett. Hendelsen ble kritisert av kommuneoverlegen i flyplassens vertskommune, Ullensaker.

Inneværende uke skjedde det igjen. Nå i Stavanger tirsdag der det oppsto køer i sikkerhetskontrollen på flyplassen på Sola, og med passasjerer som igjen ble stående for tett sammen. Flyplassen hadde grovt feilberegnet passasjer-tilstrømmingen denne dagen, med lange køer som resultat.

Gikk rett til topps

Det fikk Samferdselsdepartementet til å reagere.

Det er ikke hver dag eieren tar kontakt med konsernsjefen for å klage over køer på flyplassen. Det skjedde imidlertid onsdag.

Embetsverket til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) gikk rett til topps da tok opp saken med flyplass-selskapet, og kontaktet konsernsjef Dag Falk-Petersen direkte. Kommunikasjonsrådgiver Henrik Jonassen i departementet forteller:

Må finne løsninger

– Etter rapporter om at det var for fullt og folk stod for tett i sikkerhetskontrollen ved enkelte lufthavner, tok embetsverket i Samferdselsdepartementet muntlig kontakt med konsernsjefen i Avinor. Beskjeden til Avinor var at de må finne gode løsninger på utfordringene de reisende møter, slik at smitte av koronaviruset forhindres best mulig, forteller han.

Han sier at Samferdselsdepartementet vet at beskjeden er tatt videre internt i Avinor, med sikte på å få løst utfordringene så raskt som mulig. Det kan pressevakt Hoberg Prestaasen bekrefte:

– Grunnet reduksjon i trafikkvolum og passasjer er dette et lite problem slik situasjonen er nå. Dessverre kan enkelthendelser likevel oppstå, sier hun.

Justerer tiltakene

Avinor og leverandørene selskapet benytter til å utføre sikkerhetskontrolltjenester har et økt fokus på etterlevelse av smittevernreglene.

– Vi har gjennom korona-krisen hatt løpende og tett dialog med Luftfartsmyndighetene om hvilke tiltak som kan justeres på i forhold til sikkerhetsregimet som skal opprettholdes. Avinor ble raskt klar over utfordringene med tett kø i sikkerhetskontrollen på Sola tirsdag denne uken. Samtidigheten av personer ble dessverre større enn hva vi hadde forutsett ut ifra forventet antall reisende, sier Holberg Prestaasen.

Solberg fortalte om saken

Saken ble løftet frem for offentligheten på regjeringens daglige pressekonferanse sist torsdag.

Da fortalte statsminister Erna Solberg (H) om Hareides initiativ, og at statsråden hadde tatt kontakt med konsernsjefen for å sikre at sikkerhetskontrollen og innsjekking foregår etter reglene på landets flyplasser.

– Det var en del rapporter, særlig på tredje påskedag, om at det var for full og for tett, og at man ikke var helt forberedt. Det har samferdselsministeren tatt tak i, sa Solberg.