Saftige bøter for de som stikker fra korona-testen

De som reiser inn i Norge plikter fra i morgen å vente på svar på korona-test. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Fra midnatt blir det dyrt for de som ankommer Norge og ikke forholder seg til smittevern-reglene. Boten for å motsette seg de nye reglene blir opp mot 20 000 kroner.

De nye reglene er absolutt ingen spøk, selv om endringen trer i kraft fra 1. april.

Det nye er at alle skal ta korona-test ved ankomst. De som venter på testsvar har nå også plikt til å bli værende på teststasjonen til hurtigtest-resultatet foreligger. De som stikker fra stedet og nekter å følge disse reglene kan få bot.

I Politidirektoratet er meldingen til ankommende passasjerer fra utlandet klar:

Blir anmeldt

– Reisende som bevisst bryter smittevernreglene risikerer å bli anmeldt og få utstedt forelegg som vil bli fulgt opp i etterkant. Riksadvokaten har tidligere opplyst at saker knyttet til brudd på smittevernbestemmelsene blir avgjort med bøter inntil 20 000 kroner, sier stabssjef i Politidirektoratet, Elisabeth Rise, til flysmart24.

Innreise-reglene er skjerpet flere ganger. Sist ved at alle som kommer fra en unødvendig fritidsreise skal oppholde seg på karantene-hotell i minst syv dager.

Fra torsdag blir reglene skjerpet igjen. Fra da av skal alle som vil inn i Norge ta en korona-test ved ankomst, og må vente på stedet til resultatet er klart. Til nå har man kunnet fortsette inn i landet, og så få resultatet i etterkant. Denne muligheten opphører nå.

Skal i isolasjon

Rise sier at det for politiet er et grunnleggende prinsipp å gi råd og veiledning før pålegg. Det skal likevel ikke herske tvil om at brudd på smittevernreglene vil bli fulgt opp, advarer hun.

Ifølge helseminister Bent Høie (H) er målet å redusere risikoen for importsmitte.

– Det er viktig at de som tester positivt, går i isolasjon så fort som mulig. Kommunene bør organisere smittevernfaglig forsvarlig transport hjem for dem som ikke skal på karantenehotell, dersom de ikke bruker eget kjøretøy, sier Høie.

Vil ikke bli pågrepet

Rise sier at de som nekter å ta testen, ikke vil oppleve å bli pågrepet av politiet:

– Nei, politiet vil ikke anvende fysisk makt eller gå til pågripelse dersom smittevernreglene ikke overholdes, sier Rise.

Hun forsikrer likevel at politiet er klar til å gripe inn i enhver situasjon som måtte oppstå som følge av reglene for grensepassering:

– Politiet er beredt på å ta grep i tilfeller hvor situasjonen krever det. Samtidig er etterlevelse av tiltak for å begrense smittespredning et samfunnsansvar alle må ta i fellesskap. Min oppfordring er å være sitt ansvar bevisst, og følge de råd som blir gitt av myndighetene, sier Rise.

Fersk test

I retningslinjene fra Justisdepartementet heter det nå at norske statsborgere – og utlendinger som er bosatt i Norge – fra 1. april også må fremvise koronatest på grensen når de ankommer Norge fra et område med karanteneplikt.

Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise.

Departementet presiserer at norske statsborgere ikke vil kunne nektes innreise dersom de ikke oppfyller kravet.