Vil fastholde smittevern-tiltakene på passasjerfly

Munnbind og alle andre smittevern-tiltak på fly skal fortsette, slår IATA fast. Foto: Air Baltic

Selv om stadig større andel av passasjerene blir vaksinert er det ikke aktuelt å endre på dagens smittevern-tiltak om bord på fly i Norge eller andre land. Dette gjør den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA klart overfor flysmart24.

For en tid siden skrev vi om flyselskaper som tar høyde for at det fortsatt blir munnbindpåbud og andre smittevern-tiltak på fly, og at den pågående vaksineringen ikke vil få noen betydning for reglene.

Det gjør de lurt i, for nå bekrefter den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA at den ikke har til hensikt å gjøre det enklere verken for reisende eller selskaper. Det var IATA som har rådet flyselskapene til å innføre omfattende smittevern-tiltak i mai fjor, noe som den europeiske sikkerhetsorganisasjonen EASA fulgte opp overfor selskapene.

Fra avgang til landing

– Vi har ingen planer om å endre vårt råd med det første, skriver senior kommunikasjonsrådgiver i IATA, Kalliopi Lazari. i en epost til flysmart24.

Det innebærer at absolutt alle smittevern-tiltak, som ble iverksatt like etter pandemi-utbruddet i mars i fjor, skal fortsette.

Det betyr bl.a. at passasjerer skal ha munnbind under alle flyvninger, det skal gjennomføres ekstra renhold i kabinene, det skal være fysisk avstand ved innsjekk og ombordstigning.

– Hele luftfartsindustrien og WHO har samarbeidet om tiltak for å hindre virusspredning mest mulig. Ut fra dette har så IATA utarbeidet regler for å ivareta smittevernet fra avgang til landing. Og det er ikke nå noen planer om å endre på noe, skriver Lazari.

Løpende vurdering

IATA vil ikke si hvor lenge dette skal vare. I USA har ansatte i de største flyselskapene bedt om at påbudet blir opprettholdt i alle fall frem til september.

Hos SAS sier pressesjef John Eckhoff at selskapet vil følge anbefalingen fra EASA:

– Ja, når det gjelder smittevern har SAS valgt å følge anbefalingene fra EASA, blant annet om å ha på seg munnbind på reise. Vi vurderer løpende behovet for å ha på seg munnbind om bord. Det har per nå ikke kommet signaler om endring i denne anbefalingen. Obligatorisk bruk av munnbind om bord er for øvrig bare ett av mange tiltak SAS har innført for smittevern, sier Eckhoff.

Det du ikke ser

Det er en serie pålegg flyselskapene må følge for å ivareta smittevernet både for reisende og egne ansatte. Disse er nedfelt i egne retningslinjer som FN-organisasjonen for internasjonal luftfart, ICAO, har samordnet.

Det inkluderer også en rekke tiltak som passasjerene ikke ser.

Her er det snakk om rengjøringshyppighet av kabinene, og krav til ekstra renhold på berøringspunkter. Det er ekstra renhold også av lasterommene mellom flyvningene, anbefaling om hvor de reisende skal plasseres under flyvinger med vekslende belegg om bord, hvilke rutiner som bør gjelde for desinfeksjon av cockpit samt vedlikehold av luft- og vannsystemer om bord.

Dessuten blir de anbefalt å bruke færrest mulig mannskap i ulike operasjoner, for å unngå nærkontakt.

Egne norske regler

I tillegg til alle internasjonale bestemmelser, må flyselskaper og flyplasser i Norge følge den veilederen som Folkehelseinstituttet har laget for luftfarten. Den kom ikke lenge etter at korona-krisen lammet luftfarten i fjor vår, og gjelder fremdeles.

Denne setter krav til avstand og beskyttelse for både reisende og ansatte på flyplassene slik at all unødvendig kontakt unngås.

Dessuten er det krav til avstand mellom sitteplassene på hele flyplassen, blokkerte innsjekkingsautomater, krav til ekstra renhold på områder som sikkerhetskontrollen og toalettene i tillegg til krav til avstand i heiser og rulletrapper.