Vil hindre ny priskrig – krever flyavgiften tilbake

Det kan ligge an til en stor overkapasitet i det norske luftfartsmarkedet fra i sommer av. Foto: Avinor

Konkurransen i norsk luftfart står foran en kraftig opptrapping frem mot sommeren. Fire flyselskap kaster inn ny kapasitet for å slåss om norske feriereisende. Det får Naturvernforbundet til å reagere, og krever at passasjeravgiften kommer tilbake så raskt som mulig.

Forbundet frykter at det er i ferd med å bygge seg opp en betydelig overkapasitet i det norske flymarkedet med alt for mange flyseter i salg i forhold til etterspørselen, som er redusert på grunn av smittesituasjon.

Forbundet frykter at det vil resultere i en voldsom priskrig, og skape en situasjon som gjør at vi på norsk innenriks skal få en tilbudsstyrt trafikkvekst som vil føre til høye utslipp.

Avgiften må inn igjen

Onsdag fortalte flysmart24 om den voldsomme veksten i rutetilbudet som kommer i sommer når SAS, Norwegian og de to nye selskapene Flyr og Wizz Air skal kjempe om passasjerene på de store rutene i Norge. Rutetilbudet mellom for eksempel Oslo – Tromsø blir fire ganger så stort i sommer som i dag.

Konkurransen blir imidlertid kraftig skjerpet også på de meste av det øvrige rutenettet, ikke minst mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

– Flere tilbydere skal slåss om de samme kundene. Da presses gjerne prisene ned – for å få fylt opp avgangene – og den totale trafikken øker. Det er derfor viktig at flypassasjeravgiften kommer tilbake igjen fortest mulig, sier fagsjef i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz, til flysmart24.

Kan tilby lave priser

Avgiften, som er på 75 kroner hver vei i Norge, har vært fjernet for store deler av 2020 og hele 2021 som et ledd i korona-hjelpetiltakene overfor flyselskapene.

– Nå som denne avgiften er borte, er det mulig å tilby svært lave billettpriser. Avgiften er også et viktig signal til bransjen om at det skal koste å forurense. Det vil også skape forutsigbarhet for arbeidstagerne at myndighetene gir signaler om at flytrafikken ikke kan øke tilbake til gamle høyder eller vel så det, sier Schlaupitz.

Halvfulle fly

Når flysmart24 spør Finansdepartementet om når det blir tatt stilling til om fjerningen skal forlenges til å gjelde også 2022, svarer seniorrådgiver Bjørnar Angell i departementets kommunikasjonsstab:

– Regjeringen vil komme tilbake til spørsmål om skatter og avgifter for 2022 i budsjettet for 2022.

Naturvernforbundet ser for seg en overkapasitet som resulterer i mange halvfulle fly, fordi kapasiteten kan komme til å lang overstige etterspørselen.

«Da presses gjerne prisene ned»

Holger Schlaupitz. Foto: Naturvernforbundet

– Det er jo også mulig at noen av aktørene ikke vil lykkes, og at dette vil føre til at kapasiteten nærmer seg det mer normale. Men til nå har en sterk konkurranse i kombinasjon med lave miljøavgifter ført til en sterk vekst i flytrafikken globalt. Denne praksisen kan ikke fortsette, mener Schlaupitz.

Merkelig løfte

Med den konkurranse-situasjonen som nå skapes, synes han det er litt merkelig at Flyr tidligere har sagt at de skal ha færre avganger enn konkurrentene, og ikke fly mer enn nødvendig for å dekke etterspørselen.

– De påpekte at Flyr ikke skal være en del av vekstkarusellen, med lave priser for å fylle setene. Hvordan kan Flyr unngå noe slikt? Er de ikke med på å starte en slik karusell, som skaper kunstige reisebehov som følge av prisdumping og dermed enda høyere utslipp? spør han.