Gjeninnfører påbud om bruk av munnbind på Gardermoen

Fra tirsdag 6. juni er det påbudt å bruke munnbind på Oslo Lufthavn. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Fra i morgen av blir det påbudt å bruke munnbind for alle som oppholder seg på Oslo Lufthavn. Dette skjer som følge av at lufthavnens vertskommune, Ullensaker, innfører skjerpede lokale smitteverntiltak.

I den senere tid har det ikke vært et påbud, kun en oppfordring til bruk av munnbind, på landets hovedflyplass.

Selv etter at det forrige påbudet ble opphevet, har Avinor likevel anmodet sine besøkende om å bruke munnbind.

Strengere nå

Det har vært fulgt opp av mange, selv om det har også vært mange som har latt være å følge anbefalingen.

Fra tirsdag av blir det strengere:

Da skal alle som kommer inn på terminalen, ta på seg munnbind og beholde det på helt til flyavgang.

Med det nye påbudet betyr i praksis at munnbindet skal være på fra passasjerene går inn i terminalen, til de forlater terminalen på ankomststedet.

Økende smitte

Det er nemlig også munnbind-påbud om bord på flyene. Her skal både ansatte og passasjerer bruke munnbind hele tiden, bare unntatt når man spiser.

Tiltakene som omfatter Oslo Lufthavn kommer fra kommuneoverlegen i Ullensaker og går ut på at det i kommunen blir påbudt å bruke munnbind innendørs.

Dette skjer etter at kommunen hadde en klar vekst i antall smittetilfeller sist uke, fra 24 nye smittede uken før og opp til 199 nye smittede forrige uke.

Smittetrykket i kommunen er nå på 357 tilfeller per 100 000 innbyggere.