Passasjeravgiften på fly tilbake – endrer taxfree-kvoten

Taxfree-kvotene blir endret, og passasjeravgiften er tilbake med den nye regjeringen. Foto: TRN

Den nye Støre-regjeringen tar flere grep som vil få betydning for reisende med fly og båt i Norge. Regjeringen gjeninnfører den omstridte passasjeravgiften på fly, og stanser dessuten muligheten for at reisende skal kunne bytte taxfree-kvoten for tobakksvarer med vin eller brennevin.

Begge forslagene kommer frem i endringene til neste års forslag til statsbudsjett, og som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la frem mandag.

I opposisjon var Vedum (Sp) kritisk til passasjeravgiften med fly og mente den var urimelig. Når han mandag legger frem endringene til statsbudsjett er avgiften tilbake.

Vedum følger dermed opp den avgåtte Solberg-regjeringen. Da den la frem forslaget til statsbudsjett gikk man bl.a. inn for å gjeninnføre avgiften.

Skulle være midlertidig

Den var fjernet for årene 2020 og 2021, som et av hjelpetiltakene overfor norsk luftfart i forbindelse med korona-krisen.

Fritaket skulle være midlertidig, og at den ble derfor foreslått gjeninnført for neste år, kom derfor ikke overraskende.

Vedum har imidlertid vært kritisk til hele ordningen, og spesielt for kortbanenettet. Også flyselskapene har kjempet mot denne avgiften.

I tilleggsproposisjonen som kom mandag, fastholder Støre-regjeringen at avgiften skal på plass igjen:

De som har endereisemål innen Europa skal fra januar betale 80 kroner per flyvning, de som skal utenfor Europa må ut med 214 kroner.

Taxfree-kutt

I statsbudsjettet for 2022 foreslår dessuten regjeringen at reisende ikke lenger kan bytte den avgiftsfrie kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter avgiftsfri vin eller øl.

Det betyr i praksis at vin- og brennevinskvotene blir mindre enn før. Spesielt har mange benyttet den ekstra kvoten til å kjøpe mer vin.

Nå er det slutt fra nyttår. Dette er et grep fra Støre-regjeringen, i og med at Solbergs regjering ikke gikk inn for et slikt kutt.

– Regjeringen foreslår å reversere endringen i de avgiftsfrie kvotene som ble gjennomført i 2014, slik at man ikke lenger kan veksle inn kvoten for tobakksvarer i vin eller øl. Det innebærer at den avgiftsfrie kvoten endres tilbake slik den var før 1. juli 2014, slik at reisende ikke lenger kan bytte ut kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl, sier Vedum.

Må betale begge veier

Støre-regjeringen har falt ned på at den vil fjerne denne muligheten til å spe på taxfree-kvoten for drikkevarer.

Gjeninnføringen av passasjeravgiften innebærer at avgiften i realiteten blir på 160 kroner – pluss moms – for en innenriksreise tur/retur.

For reiser utenfor Norge, men innen Europa, skal avgiften bare betales på utreise. På reiser innen Norge skal den betales begge veier.

Det er gjort noen unntak for avgiften. Bl.a. gjelder den ikke for transitt- og transferpassasjerer, barn under 2 år eller for NATOs styrker.

Gjorde at Ryanair la ned

Avgiften ble innført over natten som en del av et budsjettforlik for 2016, og har vært upopulær både hos flyselskapene og de reisende fra første stund av.

Avgiften var også den dirkete årsaken til at Ryanair la ned sin base på Moss Lufthavn Rygge i 2016, og som førte til at den sivile driften av flyplassen ble nedlagt.

Det er ikke mer enn noen måneder siden Norwegian var ute med krav om at avgiften må fjernes. Det skjedde i forbindelse med at selskapet kom med innspill om fremtidig luftfartsstartegi.

Da ba Norwegian om at den omstridte avgiften blir fjernet, og det for godt.