SAS risikerer et skred av erstatningskrav ved en streik

Slik så det ut foran SAS-skrankene på Oslo Lufthavn under den forrige pilotstreiken i selskapet, i 2019. Nå kan historien gjenta seg. Foto: Knut-Erik Mikalsen

SAS trues av pilotstreik fra slutten av juni, og vil ramme titusenvis av passasjerer hver eneste dag konflikten varer. Derfor kan selskapet vente seg et skred av erstatningskrav fra reisende som får sine flyvninger kansellerte eller kommer sterkt forsinket frem til sine destinasjoner.

– Selskapet må regne med å måtte betale erstatning til de som rammes og som oppfyller krav om kompensasjon, sier reisejurist Rolf Forsdahl til flysmart24.

Situasjonen har oppstått på bakgrunn av at nær 1 000 SAS-piloter i Skandinavia kan bli tatt ut i streik fra den 29. juni. Det er knapt to uker etter at den norske skoleferien har tatt til og like før den norske fellesferien starter

Flyene er svært fulle på denne tiden, og en konflikt vil straks tvinge frem omfattende kanselleringer som vil ramme et stort antall passasjerene hardt.

Nektet å betale

Det kan bli svært kostbart for SAS. I EU fins det regler og satser for erstatning flyselskapene plikter å betale sine reisende når en avgang blir forsinket eller kansellert. Summen folk har krav på er fra 250 euro til 600 euro hver. I norske kroner fra 2 500 kr til 6 000 kr, avhengig av flyreisens lengde.

Det er tre år siden forrige pilot-streik i SAS, som varte en uke. Den gang gikk SAS straks ut med melding om at selskapet ikke ville betale ut EUs standardkompensasjon til passasjerer som ble rammet.

SAS hevdet at EU-forordningen som regulerer erstatningsplikten hadde et unntak for streik i eget selskap. Streiken, mente SAS, var «forhold som skyltes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet,» som det heter i forordningen.

Da kravene om å få erstatning som følge av kansellerte reiser begynte å renne inn etter streiken, avviste derfor SAS alle. Denne konflikten ble flere ganger omtalt av flysmart24.

Medhold i flyklagenemnda

Sakene endte i flyklagenemndene i Norge og Sverige. De inntok et helt annet standpunkt, og mente SAS’ oppfatning var feil og ga kundene medhold i at de hadde krav på erstatning.

SAS var fremdeles rykende uenig, og saken ble brakt inn for EU-domstolen. Den avfeide SAS’ oppfatning, og avviste at streik i eget selskap kunne være et forhold som gjorde at erstatningsplikten ble opphevet.

Da betalte SAS ut erstatningene, selv om det mente at avgjørelsen var «ekstrem uheldig.»

Når SAS nå igjen står i fare for å bli rammet av streik som vil medføre massive kanselleringer fra første stund av, er de juridiske forpliktene selskapet har overfor sine reisende avklart av EU.

Ingen tvil

En av de som kjenner reisejussen best her i landet er tidligere sjef for Virke Utland, Rolf Forsdahl. Han var med i utarbeidelsen av de kompensasjonsregler som gjelder i EU.

Han sier til flysmart24 at det ikke er tvil om at de som bli rammet av en streik i SAS vil kunne kreve standardkompensasjon fra SAS, hvis de oppfyller betingelsene for et slik oppgjør.

– Nei, streik i eget selskap ingen «ekstraordinær omstendighet» som fritar flyselskapet fra de plikter EUs kompensasjonslover pålegger dem ved forsinkelser, kanselleringer og nektet ombordstigning, sier Forsdahl.

Klare frister

For å unnslippe plikt til å utbetale standardkompensasjonen må selskapet kansellere en reise 14 dager før planlagt avgang.

I slike tilfeller har den reisende kun krav på å få tilbakebetalt billettpengene.

– Senere kanselleringer pålegger selskapet visse plikter som øker jo nærmere avreise man kommer. Passasjerer som får sin flyvning kansellert slik at de for eksempel kommer frem til destinasjonen mer enn 3 timer etter opprinnelig ruteplan har da krav på standardkompensasjonene, forteller Forsdahl.

PS: Den omfattende erstatningslovgivningen heter EU-forordning 261/2004 og ble utarbeidet for å gi reisende beskyttelse ved forsinkelser, kanselleringer og nektet ombordstigning innen luftfarten.