Nye sparetiltak i feriefavorittene for å unngå energikrise

Det skal settes klare grenser for nedkjøling og oppvarming på flyplasser i Spania. Dette er et av tiltakene for å dempe energiforbruket i landet. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Mens vi i Norge ikke har lagt opp til noen sentral spareplan for energiforbruket i vinter, er andre land i Europa i gang med å utarbeide detaljerte tiltak for å dempe strøm- og gassforbruket.

For de som kommer som turister til populære ferieland som Spania og Hellas utover høsten vil merke flere tiltak:

I begge landene vil det bli satt grenser for hvor kraftig nedkjølingen av bygg som eksempelvis flyplasser, buss- og togstasjoner samt kjøpesentre kan være i sommer og høst.

Butikk-lysene slukkes

Likeledes vil bli satt en grense for hvor høy oppvarmingen kan være til vinteren. I sommer og høst skal klimaanleggene i byggene settes til maks 27 graders nedkjøling. I vinter skal byggene ikke opp i over 19 grader, det gjelder både i Hellas og Spania.

Mens man i Hellas har varslet at det vil komme nye regler senere, har Spania ifølge avisen El Pais allerede bestemt noen tiltak. Bl.a. at all kommersiell belysning i for eksempel butikker, skal slås av klokken 22.

Alle reklamestativer og opplyste reklametavler skal ha en energisparingsinnretning. Belysningen av alle monumenter skal også slukkes på samme tidspunkt.

Kommer flere tiltak

Offentlige lokaler, inkludert butikker, skal ha dørene igjen og ha automatiske dørlukkere. Myndighetene har gitt de som driver butikkene en frist til 30. september med å få installert dørlukkere.

Det er også varslet sanksjoner mot de som ikke retter seg etter de nye retningslinjene, uten at dette er utdypet nærmere.

Regjeringen er også klar på at disse nye sparereglene bare er første trinn i en tretrinns plan for å spare strøm, og at det vil komme ytterligere tiltak i løpet av september.

Protester avvist

Noen regioner har allerede protestert mot de nye reglene, bl..a. Madrid, og de norske populære områdene Andalucía og Murcia. Innvendingene har regjeringen rett og slett avvist.

Teresa Ribera, som er statsråden som skal drive gjennom den spanske spareplanen, maner folk til solidaritet med resten av Europa.

Hun sier at det er viktig at alle deltar i spareplanen for å dempe energiknappheten som Europa trolig vil stå overfor i vinter.