Nye sikkerhetstiltak kommer på sivile passasjerfly

Nå kan det komme ytterligere tiltak for bedret sikkerhet på fly. Amerikanerne jobber med nye tiltak. Illustrasjonsfoto: Knut-Erik Mikalsen

Sikkerhetstiltakene på sivile passasjerfly er stadig under vurdering. Nå vil de amerikanske luftfartsmyndighetene igjen skjerpe tiltakene.

Hos Luftfartsverket i Norge regner man med at nye tiltak i USA etter hvert også kan komme til å omfatte europeiske og norske fly.

De nye tiltakene som er på gang, gjelder en ytterligere beskyttelse av pilotene mens flyene er i luften. Bakteppet er at USA har opplevd en kraftig økning av uønskede hendelser fra passasjerer på fly de senere årene.

Trenge inn i cockpit

Ifølge det amerikanske Federal Aviation Administration (FAA) er det snakk om en ny fysisk barriere for å hindre at uvedkommende skal kunne trenge seg inn i cockpit.

FAA skriver i en melding at den foreslåtte nye regelen krever at flyprodusenter installerer sikkerhets-tillegget på fly. FFA gjør det klart at den regelen vil komme til å tre i kraft for alle nye fly så snart den blir vedtatt.

Den vil bli innført i kommersiell passasjertjeneste i USA.

Dør nummer to

Det er så langt lite konkret om hva den nye barrieren skal bestå av. Den amerikanske pilotforeningen ALPA ser imidlertid for seg at det kommer en dør nummer to.

Den skal da gjøre det umulig for inntrengere å komme inn i cockpit i de tidspunktene hoveddøren til cockpit er åpen.

Det skjer når pilotene skal inn og ut av førerkabinen. De blir etter den nye regelen nødt til å passere to dører. Den ene alltid vil være låst når de går ut og inn av cockpit.

Kan komme i Europa

Hos Luftfartstilsynet i Norge sier kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim at tilsynet ikke er kjent med det amerikanske forslaget.

– Om dette blir vedtatt som luftfartslov i USA, er det nok ikke utenkelig at EASA innfører noe lignende – men slett ingen garanti ettersom det tilsynelatende har oppstått som et nasjonalt initiativ der borte, skriver Vikheim i enn epost til flysmart24.