Ny SAS-streik avverget – juletrafikken er reddet

De kabinansatte og SAS kom i dag frem en enighet om ny kollektivavtale. Foto: Knut-Erik Mikalsen

De som sitter med SAS-billetter og fryktet en streik blant kabinpersonalet i Norge nå foran jul, kan puste lettet ut.

I kveld melder SAS at selskapet og kabinforeningene i Norge, Norsk Kabinforening og SAS Norge Kabinforening, har kommet til enighet om en ny kollektivavtale.

De har signert signert en avtale med varighet frem til 31. mars 2024. Dermed er det arbeidsro både blant piloter og kabinansatte i selskapet, og det med lang horisont.

Samme lønnsvekst som andre

Avtalen innebærer ifølge SAS i stor grad en forlengelse av eksisterende avtalevilkår fra 2020, med enkelte mindre endringer, samt lønnsøkning som følger frontfaget.

– Det er viktig at vi har fått en avtale med de norske kabinforeningene. Vi vil nå fortsette arbeidet med spareprogrammet SAS Forward-planen og sikre at vi får levert på den i sin helhet. Og ikke minst sørge for våre reisende og den viktige juletrafikken som nå står for døren, sier forhandlingsleder Svein Henriksen.

Spareprogrammet gjennomføres

Som følge av et endret marked for flyreiser og to år med pandemi, står SAS akkurat nå i en historisk krevende situasjon.

Selskapet går gjennom en chapter 11-prosess – også kjent som konkursbeskyttelse – for å gjøre det mulig å gjennomføre denne planen.

– Forutsetningen for at SAS Forward-planen skal lykkes er at alle parter bidrar, så vel interne som eksterne. Den omstillingen fortsetter med full styrke. Målet å sikre et sterkt og attraktivt SAS for våre kunder og for fremtiden, heter det i meldingen fra SAS.

Ansatte: – Fornøyd

Nestleder i Parat-tilsluttede SAS Norge kabinforening, Eli Prestårhus, sier at kabinansatte har en for lav lønn, men er fornøyd med resultatet.

– Med det utgangspunktet vår arbeidsgiver hadde i dette oppgjøret, der det skulle spares flere hundre millioner, har vi grunn til å være godt fornøyd med resultatet som nå er oppnådd, sier hun.