UD advarer – det går mange nordmenn hus forbi

Advarslene fra det norske Utenriksdepartementet er mange for de mest populære reisemål for nordmenn. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Under pandemien lærte nordmenn flest å forholde seg strengt til reiserådene som kom fra Utenriksdepartementet. Rådene kunne bl.a. avgjøre hvilke land som var mulig å reise til.

For å gjøre UDs reiseinformasjon- og anbefalinger mer tilgjengelig, utviklet departementet appen «Reiseklar». Med den nedlastet kan alle ha reiserådene lett tilgjengelig.

Selv om smittesituasjonen er historie, eksisterer det en rekke råd for aktuelle ferieland som er viktige å være kjent med, og som kan hindre at reisende kommer ut for vanskelige situasjoner.

Derfor har flysmart24 lett i reiseråd, der man finner advarsler som lett går reisende hus forbi. Vi har plukket ut noen aktuelle ferieland.

Tyrkia

Her har UD oppdatert informasjonen rundt den senere tids brenning av koreanen i flere land, noe som har skapt kraftige reaksjoner i land som bl.a. Tyrkia:

–  Det er en forhøyet risiko for terrorangrep i Tyrkia som følge av dette. Ambassaden ber reisende utvise forsiktighet på offentlige steder med store folkeansamlinger, heter det i reiseanbefalingen nå.

UD minner også om at ulykkesrisikoen på veiene er høy, og at bilister i liten grad overholder vikeplikt for fotgjengere.

Departementet skriver også at Tyrkia oppleves som et trygt land å reise i også for kvinner. Det anbefales likevel å ta noen forholdsregler, som ikke å ta taxi alene på nattestid.

Spania

I dette landet advarer UD bl.a. mot terrortrusselen. Her heter det at «terroranslag fra ekstreme islamistiske grupper anses som en trussel i Spania. Reisende bør utvise årvåkenhet når de oppholder seg på steder hvor det er mye mennesker. Man bør ellers aldri la bagasje av noe slag være uten tilsyn på offentlige steder.»

UD nevner også at tyveri av verdisaker fra biler ved stopp på bensinstasjoner og kjøpesentre kan forekomme, og at man derfor ikke bør la verdisaker bli igjen i bilen eller andre steder uten tilsyn.

Hellas

Her advarer UD mot at ulykkesfrekvensen er høy på veiene i landet, og at man bør være forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

UD minner om at det har forekommet terrorhandlinger også i Athen de senere årene. Angrepene har vært målrettede mot politiske motstandere og har ikke vært rettet mot utenlandske turister eller typiske turiststeder, skriver departementet.

Det advares også mot å plukke med seg ting fra besøk i landet: Det er ikke lov til å ta med seg antikviteter fra havbunnen eller andre steder man ferdes, heter det i UDs reiseråd.

Kroatia

UD minner om at Kroatia ligger i en jordskjelvutsatt sone og har opplevd flere kraftige skjelv i nyere tid. Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv, heter det.

Departementet nevner også at det langs kysten kan være sterk vind i perioder, noe som fører til stengte veier og broer.  

Ellers advarer UD mot at det i noen ytterst få områder fortsatt ikke er klarert for landminer. – Disse områdene er godt merket med fareskilt. Dersom du skal på fottur i øde og ubebodde strøk og er i tvil, kan kart, lokale myndigheter og lokalbefolkningen bistå, skriver UD.  

Frankrike

De som besøker Frankrike advares mot lommetyveri og veskenapping som forekommer ofte – særlig på offentlig transport, uteserveringssteder og populære turistattraksjoner. 

Ellers skriver UD at også Frankrike har et trafikkbilde som er preget av betydelig høyere fart, større biltetthet, flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske. Derfor rådes man til å utvise ekstra oppmerksomhet, både som bilist og som fotgjenger.

Uvanlig for oss nordmenn er at det i dette landet er påbudt å ha engangs alkotest (éthylotest) i bilen. Testen kan kjøpes på et apotek eller i tobakksutsalg, samt på enkelte bensinstasjoner og supermarkeder.

Italia

Om Italia skriver UD at det er forholdsvis lav voldskriminalitet i landet, men at turister er et yndet mål for lommetyver, særlig i byene. 

– Veskenapping og tyveri av lommebøker forekommer stadig. Det forekommer også innbrudd i parkerte biler. Ambassaden anbefaler at man holder vesker o.l. foran seg på buss og bane, og ikke setter verdisaker fra seg på kaféer eller lett synlig i en parkert bil, heter det.

De fleste reiser til Italia er problemfrie, skriver UD men minner om at man likevel bør vise aktsomhet, særlig i de store byene. Dessuten at trafikken, som i mange andre land i det sørlige Europa, er mer aggressiv enn det man er vant til fra Norge.

Portugal

Det siste landet vi tar med er Portugal. Om dette landet minner UD oss om at det kan være sterk strøm og store bølger langs portugisiske strender, og drukningsulykker skjer hvert år.

– Respekter advarsler på strender knyttet til strøm- og vindforhold. Rødt flagg indikerer forbud mot å gå i vannet. Gult flagg betyr at du kan holde deg i vannkanten, men ikke svømme. Grønt flagg sier at det er sikkert å bade, heter det i anbefalingen.

I Portugal er narkotika avkriminalisert, men UD advarer mot at det ikke betyr at narkotika er legalisert, og man kan få sanksjoner for kjøp, bruk og besittelse. Salg, produksjon og smugling av narkotika er straffbart, heter det.