Skal teste ut ordning med inngangspenger for turister

Venezia plages fortsatt av for mange besøkende. Derfor skal man nå teste ut en ordning med inngangspenger. Foto: Shutterstock

Det har de senere årene vært presentert mange nyhetsartikler om at en av Europas mest populære turistbyer skal ta inngangspenger for å dempe turisttrykket.

Dette fordi byen det dreier seg om, Venezia, har slitt med det som kalles overturisme.

Det betyr at besøket er så stort at byens infrastruktur ikke er dimensjonert for å ta unna strømmen av besøkende.

Derfor har byens myndigheter i flere år varslet at de vil innføre en besøksavgift. Det har blitt med praten, for ennå er ikke avgiften innført.

Prisen er klar

Nå ser det imidlertid ut til at det skal skje noe konkret, og ifølge Reuters ble det tirsdag besluttet å innføre avgiften fra neste år.

Den skal være på 5 euro, noe som tilsvarer 57 norske kroner med dagens kurs.

Men, dette blir ingen fast ordning i første omgang. Den skal testes ut først, for å sjekke effekten av den.

Det skal skje over en periode på 30 dager, og det på de tider av året når tilstrømmingen er som størst. De nøyaktige datoene vil komme i neste uke.

Det er turistene som skal betale avgiften, som vil bli ilagt alle over 14 år.

Mange besøkende

Som flysmart24 har skrevet tidligere, har det versert en rekke forslag til tiltak mot overturismen i Venezia.

Byen har slitt med rundt 80 000 daglig besøkende før pandemien.

I tillegg til «vanlig» turisme og enorme turistskip besøkte byen og pumpet besøkende inn i byen nærmest uten restriksjoner.

Det har fått Venezias myndigheter til egentlig å si stopp for mange år siden.

Derfor har ulike tiltak for å bremse utviklingen blitt fremsatt, men like fort utsatt.