Øker bøtene opp til 35 000 kr – pøser på med mer politi

Fyll og bråk blant unge turister på Mallorca. Nå settes det inn tøffere tiltak for å sikre "sivilisert sameksistens". Foto: Shutterstock

Myndighetene på Mallorca har i dag rullet ut de nye satsene for bøter, og håper de skal være høye nok til å redusere graden av fyll, bråk og kriminalitet i problembydel i hovedstaden Palma.

Playa del Palma har, som flysmart24 tidligere har skrevet, utviklet seg til et av de verste områdene på den norske feriefavoritten.

Derfor har myndighetene lovet tøffere grep mot denne utviklingen og har jobbet med en plan som skal være ferdig før sommersesongen setter inn for alvor.

Sivilisert oppførsel

I dag, tirsdag, kom svaret på hvordan man skal sikre det som lokalt omtales som «sivilisert sameksistens», skriver den tyskspråklige avisen Mallorca Magazin.

Nå innføres høyere bøter for å bryte forbudet mot å drikke offentlig og å lage kvalme.

Den laveste satsen blir på 350 til 750 euro, eller i norsk valuta fra 4 000 kroner til 8 700 kroner. Nest høyeste sats blir fra 750 til 1 500 euro, eller opp til 17 000 norske kroner.

Høyeste sats blir fra 1 500 euro til 3 000 euro, som tilsvaret et beløp på opp mot 35 000 norske kroner.

Bøtene skal betales på stedet.

Mer politi

Det å øke bøtesatsene kraftig er imidlertid ikke det eneste tiltaket mot den økende uroen.

Myndighetene på øya har også sørget for at det skal settes inn massive politistyrker som skal overvåke og håndheve lover og regler.

Det er snakk om å sette inn 250 flere politifolk i gatene i de verste områdene for å hindre åpenlys fyll og bråk, kontroll med kjøretøyer og hindre generelt hærverk.

Bor på strendene

De nye tiltakene er et ledd i Mallorcas klare strategi om å frigjøre seg fra den klassiske masseturismen. Øya vil heller ha færre, men mer betalende turister.

Den nyeste «trenden» blant unge er å komme til Mallorca på korte turer, feste seg gjennom oppholdet uten en gang å betale for hotell.

De lever og bor på strendene. De overnatter på strendene før de igjen reiser hjem. Disse legger ikke igjen mye penger.

Rikere turister

Derfor er det satt i gang en prosess der målgruppen helt klart er mer bemidlede turister enn i dag.

De ønsker seg besøkende som er villige til å betale en høyere pris enn mange som kommer i dag, og som ofte er på budsjett-ferie.

Som flysmart24 også har skrevet, har det kommet mange amerikanere som på kort tid har blitt svært populære.

Dette på grunn av høyere pengeforbruk enn dagens turister fra Storbritannia, Tyskland og Norden.