Solgte billetter til spottpris – så nektet de kundene å fly

De fire nordmennene hadde fått billetter på business class hos KLM til en spottpris. Så forsøkte KLM å vri seg unna avtalen. Foto: KLM

Da KLM oppdaget at de hadde solgt business-billetter til flere nordmenn til langt under faktisk pris, kansellerte selskapet billettene.

Da det nederlandske flyselskapet betalte tilbake pengene til nordmennene, anså de saken som ute av verden.

Det var den absolutt ikke. De norske passasjerene nektet å gi seg, og gikk videre med saken. Det var lurt skulle det vise seg.

Fant rimelige business-billetter

Saken har sitt utgangspunkt i en reise som fire norske kunder skulle ut på, fra Oslo til Bali i Indonesia.

Da kom de over svært rimelige business class-billetter med KLM via Amsterdam.

Billettene kostet 575 euro, rundt 6 500 norske kroner, for hver av dem på ønsket reisedato. Ønsket reisedato er den 26. oktober 2024.

Derfor booket de disse billettene, og fikk like etterpå en bekreftelse fra KLM om at kjøpet var i orden.

Dermed så de frem til en svært behagelig flyreise helt foran i flyet, på en reise som varer i 16,5 timer.

På business class er det raus bevertning, stor benplass og dype liggestoler der de kunne sove seg gjennom natten frem til feriemålet.

Så kom eposten fra KLM

Men samme ettermiddag fikk de en epost fra KLM om at billettene de hadde kjøpt, var grovt feilpriset i KLM sitt bookingsystem.

Billettene skulle koste fra 1 570 euro for hver, altså mer enn tre ganger det nordmennene hadde fått dem for. Derfor hadde KLM kansellert billettene, og ville refundere pengene.

Det var en avgjørelse kundene ikke ville godta.

De henviste til det faktum at KLM tilbyr dynamisk prising, det vil si at prisen hele tiden er avhengig av markedets tilbud og etterspørsel.

Nektet å goda

– Derfor er det ingen lav eller høy pris, innvendte de og bemerket at KLM selger den aktuelle billetten noen ganger til lav pris, og noen ganger til høy pris.

De henviste til at hvis KLM hadde tilbudt en standardpris, en fast pris, så kunne flyselskapet hevde at prisen var for lav.

– Men siden KLM tilbyr markedsbaserte priser, kan de ikke argumentere med dette, hevdet kundene.

KLM aksepterte ikke dette. Selskapet avviste kravet om å gi dem billettene til den prisen de hadde kjøpt dem for.

Selskapet har henvist til at det fra tid til annen skjer feil i flyselskapenes bookingsystemer, og at det aldri hadde vært selskapets hensikt å selge billettene så billig som i dette tilfellet.

Burde ha skjønt

At prisen var feil burde vært åpenbart, mener selskapet og mener prisen var så lav at passasjerene burde ha forstått at prisen var feil. Dermed var billettene ugyldig, mente selskapet.

De reisende ville ikke gi seg, og klaget billett-kanselleringen inn for flyklagenemnda.

De henviste til at de hadde fått billettene bekreftet, og stilte seg kritisk til at KLM bare kunne kansellere billettene uten diskusjon.

Flyklagenemnda er ikke i tvil – her har KLM handlet i strid med EUs passasjer-lovgivning.

– Hovedregelen i norsk rett er at avtaler skal holdes, bemerker nemnda, og mener at de reisende har krav på å få de billettene de ble tilbudt til den prisen de fikk bekreftet.

Nemnda viser til at eposten de fire fikk med bekreftede billetter, er å anse som en bindende avtale mellom KLM og kundene.

Slik konkluderer nemnda

Flyklagenemnda viser imidlertid til en dom i Høyesterett som sier at det skal foreligge særlige grunner for å kunne tilbakekalle en slik avtale.

– Det er svært høy terskel for tilbakekallelse når en bindende avtale er inngått, slår nemnda fast.

Kundene har sagt at de fortsatt er interessert i å reise på den opprinnelige dato.

Nemnda mener derfor at kundene har krav på få utskrevet nye billetter på samme datoer som opprinnelig, og til den prisen de først kjøpte dem for – 575 euro hver.

PS: flysmart24 har bedt KLM svare på om selskapet vil godta vedtaket i nemnda, men har ikke fått svar fra selskapet ennå.