Fra helgen blir det forandringer i taxfree-butikken

Sigarettpakkene bak butikksjef Linn Karlsen Fjellhammer skal fra 1. juli se prikk like ut i farge. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Klokken 24 lørdag førstkommende fjernes tusenvis av sigarett- og snuskartonger fra landets taxfreeutsalg. Alle varene skal etter dette klokkeslettet ha nøyaktig samme farge, og alle logoer og merkenavn skal være borte.

– De nye bestemmelsene gjelder fra 1. juli. V selger ut det vi  har av de «gamle» kartongene og fjerner resten lørdag kveld. Forpakningene til de varene vi selger mest av -snus. sigaretter og rulletobakk, skal se helt like ut utenpå, sier butikksjef Linn Karlsen Fjellhammer.

Hun jobber på Travel Retail Norway på Oslo Lufthavn, og her har butikkene åpent store deler av døgnet. Fremdeles ligger det mange merker ute til salgs som ikke har fått den nye og standardiserte fargen. Det blir det en endring på til helgen:

-Vi har ikke noe valg. Fra 1. juli er det forbudt å selge de som ikke har grønnbrun farge, som blir den nye standardfargen. Disse må de gå i retur til produsenten, sier kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i TRN til flysmart24.no.

Lørdag kveld blir restpartiene fjernet, slik at butikkene fremstår i lovlig former når klokken slår midnatt.

Det er Helsedirektoratet som iverksetter de nye reglene om nøytrale pakker, og det har som mål å dempe rekrutteringen blant unge til røyking og snusbruk. Spesielt dreier det seg om å dempe snusomfanget som har skutt fart de siste 10-15 årene.

I samme tidsperiode har det også kommet mange nye snustyper med variert og appellerende utforming på markedet, mener Helsedirektoratet.

Det blir det nå en slutt på.

De nye bestemmelsene har blitt varslet med ett års frist, så mange av produsentene har allerede skiftet emballasje til den nye og nøytrale, og sørget for at advarselen mot skadevirkningene av å røyke er tydelige.

For de som er vant til å ferdes i røykeavdelingen på taxfree-butikkene vil de nye forpakningene gjøre at lokalene vil fremstå uten de vanlige fargeprangende kartongene som både sigaretter, rulletobakk og snus har hatt til nå.

Det er ikke bare fargen som blir standard. Det blir heller ikke anledning til å merke de ulike produktene med annet enn en liten diskret etikett som – også standardutformet – skal fortelle hva som fins inne i pakken.

– For å hjelpe folk som er vant til å lete etter snusbokser etter farge, har vi fått utarbeidet denne, sier Linn Karlsen Fjellhammer og viser oss et lite hefte der de ulike merkenes forpakning i dag er avbildet og med opplysning om hvilken teksten som står på de nye.

De nye reglene har bare ett unntak:

For tobakksprodukter som hovedsakelig benyttes av eldre og små forbrukergrupper, slik som sigarer, sigarillos og pipetobakk gjelder det ikke krav om standardisering. Myndighetene vil vurdere dette unntaket på nytt dersom brukerprofilen skulle endre seg i fremtiden, heter det i bestemmelsene fra direktoratet.

PS: Snus- og sigarettpakkene blir like også i all annen handel i Norge fra samme dato.