Røykte på do på SAS-fly, fikk regning på 170.000 kr.

I løpet av kvelden og natten har Norge solgt seg ut av SAS. Foto: Knut-Erik Mikalsen

En passasjer har fått et krav fra SAS på 170.000 kroner for å ha røykt på do under en flytur til Malaga. Kravet er det største SAS har fremsatt noen gang for å bryte de strenge sikkerhetsbestemmelsene på fly.

Episoden skjedde for noen uker siden på en flyvning fra Arlanda lufthavn utenfor Stockholm og til Malaga på Costa del Sol.

Det alvorlige med situasjonen var ikke bare at mannen hadde røykt på toalettet, men at vedkommende hadde kastet sigarettsneipen i papirkurven på do.

– Situasjonen kunne dermed ha blitt ytterst dramatisk for alle om bord på dette flyet. Oppstår det brann om bord på et fly kan det ende fatalt, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til flysmart24.no.

Flyet måtte derfor gjennom en omfattende kontroll på flyplassen i den sørspanske byen før det var aktuelt å la det gå på vingene igjen.

-Det er uklart om mannen har godtatt kravet. Hvis så ikke skjer, er det rutine hos oss for å bringe saken inn for rettsapparatet, sier Johansen.

Episoden ble oppdaget ved at en av passasjerene som skulle på toalettet oppdaget at det luktet røyk der inne. Dette ble besetningen straks informert om. Mannen ble møtt av spansk politi da flyet landet.

Knut Morten Johansen. Foto: SAS

Johansen sier at SAS med rekordkravet ønsker å vise hvilke økonomiske konsekvenser reisende som bryter sikkerhetsbestemmelsene, setter seg i. Blant annet måtte SAS betale en natt på hotell for 120 passasjerer som skulle være med på returflyvningen som måtte kanselleres.

– Reglene hos SAS er klare: Et fly som har vært utsatt for hendelser som i dette tilfellet, skal gjennomgås grundig før det får lov til å ta av igjen. Derfor ble flyet stående i Malaga til neste dag. Sikkerheten går foran alt annet, sier Johansen.

Det innebar at den tillatte arbeidstiden for mannskapet – som skulle ha ført flyet tilbake – gikk ut, og de kunne dermed ikke føre flyet tilbake til Skandinavia før etter at den lovpålagte hviletiden var over.

For passasjerene som skulle være med tilbake, ble det en ekstra natt på hotell. Først dagen etter kunne flyet returnere til Stockholm. Hotellregningen, inkludert mat, måtte flyselskapet betale.

For SAS ble det ekstrautgifter også fordi det aktuelle flyet ikke kunne brukes i det planlagte ruteprogrammet. Flyet skulle senere vært brukt på en tur til London, også det måtte kanselleres. Den totale utgiften for flyselskapet blir dermed trolig enda større.

Selskapet måtte også erstatte mannskapet som måtte bli igjen i Malaga, og som skulle ha vært brukt på andre flyvinger etter Spania-turen.

– Det er enorme utgifter det er snakk om når et fly blir satt på bakken. Bruken av hvert fly er jo nøye planlagt fra dag til dag. Oppstår det så alvorlige problemer som i dette tilfellet, får det straks konsekvenser for det øvrige trafikkprogrammet, sier Johansen.

Røyking på toalettene er fremdeles det bruddet på sikkerhetsbestemmelsene som flyselskapene sliter med. Til nå har slike saker endt med bøter på 7.000 til 10.000 kroner.

Selv om røykeforbudet ble innført på 1990-tallet og er vel kjent for alle som reiser med fly, forekommer det 8-10 ganger i året på SAS sine flyvninger at folk blir avslørt for røyking.

-Enten blir de avslørt av kabinpersonalet, men også medpassasjerer er nøye med å varsle våre ansatte dersom de kommer inn på flytoalettet og det lukter røyk. Dette kan virke bagatellmessig for mange, men er viktig for sikkerheten for alle om bord på flyvningen, sier Johansen.

Antall brudd på røykeforbudet har gått ned de senere årene, men Johansen ser ikke bort fra at dette trolig kan knyttes til det faktum at røyking blir stadig mindre utbredt i den norske befolkningen.