Må SAS fjerne det norske flagget på flyene?

Også det norske flagget pryder SAS-flyene, selv om staten har solgt seg ut av selskapet. Foto: Knut-Erik Mikalsen :

Norge har solgt seg ut av flyselskapet SAS. Likevel flyr SAS rundt med fly dekorert med det norske flagget, sammen med det danske og svenske. Må det norske flagget bort?

Det har vært klart i mange år at den norske stat, og også Sverige, har ønsket å kvitte seg med sitt eierskap i flyselskapet SAS. Oppfatningen har vært at det ikke naturlig for en stat å drive flyselskap.

Nå er den æraen over for Norges del etter at regjeringen for noen uker siden solgte ut siste rest av norsk eierskap i SAS. Nå er det bare Sverige og Danmark som er statlige eiere i selskapet, i tillegg til en rekke private investorer.

Danmark, Norge og Sverige sto bak dannelsen av SAS. Slik ble det symbolisert. Foto: SAS

Emblemet til SAS har helt siden de tre landene gikk sammen om å danne SAS, de tre lands flagg. Det norske, svenske og danske flagget skulle symbolisere de tre landenes eierskap i selskapet, og underbygge SAS’ geografiske tilhørighet.

Men nå er Norge ute av SAS. Vil SAS da fjerne det norske flagget fra flykroppene?

– Nei, sier den svenske pressesjefen i SAS, Freja Annamatz, til flysmart24.no.

Forklaringen er denne:

– De tre flaggene symboliserer at SAS er et skandinavisk selskap som ble dannet av de tre statene. At den norske staten har solgt sin eierandel er ikke noe som endrer på dette, sier hun.

Derfor kommer altså nåværende og fremtidige fly som tilhører SAS å ha de tre flaggene på flykroppen.

Det er ventet at også den svenske staten vil selge seg ut av SAS. Dette har vært signalisert politisk over lang tid.

Derimot er det ingenting som tyder på at danskene selger seg ut. Dette fordi staten håper å sikre en tung tilstedeværelse på København Lufthavn Kastrup i fremtiden.

Kastrup har, som landets største arbeidsplass, en større betydning for Danmark enn de norske og svenske hovedflyplassene har for henholdsvis Norge og Sverige.

Norge hadde 9,88 prosent eierandel i SAS.