Oslo Lufthavn skal utvides, så enda en utbygging

Denne delen av Oslo Lufthavn, pir nord, skal forlenges. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Den som pustet lettet ut etter at Oslo Lufthavn i fjor ble ferdig med en utvidelse etter at flyplassen hadde vært en byggetomt i mange år, må trekke pusten. Flyplassen vil bli preget av utbygginger i mange år fremover.

Først er det utvidelsen av den såkalte non-Schengen-terminalen. Når den er ferdig, sannsynligvis i 2022, står enda en utbyggingsetappe klar:

Da skal den nye terminaldelen som ble åpnet i fjor, den såkalte pir nord, utvides igjen for å ta imot enda flere fly.

-Det er ikke tatt noen beslutning om oppstart for denne utvidelsen ennå, men vi planlegger løpende etter behov, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved OSL til flysmart24.no.

Bakgrunnen for de utvidelsene som skal skje er en forventet trafikkøkning i årene fremover, og disse er bl.a. basert på analyser gjort av Transportøkonomisk Institutt.

Den nærmeste utvidelsen -på såkalt non-Schengen – skal skje for å kunne ta imot flere langdistansefly, den delen av flyplassen som blir forlenget ut fra dagens passkontroll.

Denne delen av OSL, den såkalte non-Schengen terminalen, skal utvides. Illustrasjon: Nordic — Office of Architecture

Byggearbeidene starter i begynnelsen av oktober i år og utvidelsen skal etter planen være gjennomført andre kvartal 2022.

– Denne utvidelsen er viktig for å videreutvikle Oslo lufthavn som et internasjonalt knutepunkt. Den vil gi økt kapasitet og vil gi bedre forhold for våre passasjerer og flyselskaper, mener konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.

Han snakker da om flere direkte langdistanseruter, både vestover til Nord- og Sør-Amerika, men også østover mot Midtøsten og Asia.

Så, når denne utvidelsen er ferdig, er det klart for neste etappe.

Det blir dagens pir nord. Den skal forlenges for å kunne få enda flere gater for norsk og internasjonal trafikk.

I de planene Oslo Lufthavn har redegjort for tidligere, er det snakk om en forlengelse av dagens pir nord med 200 meter.

Den som frykter at all byggingen skal føre til flere forsinkede fly, kan lese trafikkstatistikk fra den foreløpig siste utbyggingen. Mens arbeidene pågikk var lufthavnen gjennom flere måneder Europas mest punktlige flyplass.

Lik flysmart24.no på Facebook