Vil slå hardere til mot bråkmakere på fly

Det har vært en økning i antall tilfeller av flybråk på norske fly de senere årene. Illustrasjonsfoto: OSL

Britiske luftfartsmyndigheter ber politi og flyselskaper om en mer konsekvent håndtering av passasjerer som steller i stand bråk på fly. I Norge er Luftfartstilsynet klar til å bidra til å skjerpe lovverket hvis politi og flyselskaper mener det er nødvendig.

Både i England og Norge har utviklingen de senere år vært den samme: Det skjer stadig oftere at passasjerer opptrer på en måte som truer flysikkerheten.

Det gjelder situasjoner der passasjerer opptrer utagerende overfor medpassasjerer, nekter å følge anvisninger fra kabinpersonalet eller går til regelrett fysisk angrep på besetningen mens flyet er i luften.

Nå setter britiske myndigheten foten ned, og ber politiet og flyselskapene om å ta alle tilgjengelige midler i bruk for å stanse tendensen med økede voldsbruk på fly.

Der er situasjonen ille: I år har britenes Luftfartstilsyn mottatt ikke mindre enn 200 meldinger om flybråk.

-De som står bak plager ikke bare andre, men setter flysikkerheten i fare. Derfor bør disse sakene sendes til retten oftere enn i dag, mener CAA-direktør Richard Stephenson.

I Norge var det i fjor 123 episoder som ble meldt inn som gikk på bråk på fly, nær en dobling på bare fem år. I noen av disse tilfellene var passasjeren så rabiat at det var nødvendig for pilotene å gå ned på nærmeste flyplass for å få hjelp fra politiet.

– Vi ser alvorlig på at passasjerer oppfører seg på en måte som i verste konsekvens kan medføre fare for flysikkerheten. Dersom flyselskapene eller politiet skulle mene at det ikke er tilstrekkelig med hjemler eller virkemidler for å håndtere disse passasjerene, vil det være noe vi kan se nærmere på for å bidra til å få på plass klarere rammer, sier Wenche Olsen som er fagdirektør i Luftfartstilsynet.

Hun sier at EASA – Det europeiske flysikkerhetsbyrået – har invitert flyselskaper og myndigheter til å kartlegge og diskutere problemet med uregjerlige passasjerer.

– Som myndighet ønsker vi å jobbe for at flysikkerheten ivaretas på best mulig måte til enhver tid, og vi vil implementere nye tiltak og regelverk etter hvert som dette utvikles i samarbeid med EASA, sier Olsen.

Tilsynet sier det i dag er fornøyd med måten politi og flyselskaper håndterer episoder der passasjerer slår seg vrange om bord på fly:

– Ja, vi vet at flyselskapene og politiet tar dette svært alvorlig. Det er flyselskapene som har ansvaret for sikkerheten om bord. De skal ha nødvendige rutiner og prosedyrer for å håndtere denne type situasjoner, både før og etter at flyet har tatt av. Luftfartstilsynets oppgave er å se til at flyselskapene har etablert og følger disse prosedyrene, sier hun.