Taxfree: Ligner på tobakk, ulovlig å markedsføre

Taxfree-butikkene i Norge har ikke anledning til å markedsføre lakrispipene fordi de ligner for mye på et tobbaksprodukt. Foto: Knut-Erik Mikalsen

På taxfree-butikkene i Norge er det ikke anledning til å reklamere for lakrispiper. Det myke godteriet rammes nemlig av et forbud som gjelder for tobakksvarer fordi Helsedirektoratet mener pipene ligner på et tobakksprodukt.

Historiene om den særnorske lovgivningen rundt lakrispipene vil ingen ende ta.

Inntil nylig var lakrispipene en vare som bare var til salgs i taxfree-butikkene. Pipene måtte plasseres i eget avlukke sammen med sigaretter og snus. Varen var nemlig å anse som tobakksvare, og ble derfor rammet av forbudet  mot synlige tobakksvarer i kiosker og butikker.

Ikke nok med det, for å kjøpe lakrisgodteriet måtte kunden også være fylt 18 år.

Etter flere års forbud er denne regelen nå endret, og da skulle man tro at det populære godteriet var å betrakte som hvilken som helst annen handelsvare.

Nå støter lakrisgodteriet imidlertid på et annet forbud, som paradoksalt også er knyttet til lovgivningen for tobakk:

Helsedirektoratet mener nå at lakrispipene ligner så på et ordinært tobakksprodukt at det rammes av reklameforbudet for tobakk. Dermed har ikke selgeren lov å markedsføre dette populære godteriet på noen som helst måte.

Dette bekrefter informasjonssjef Haakon Dagestad i Travel Retail Norway (TRN) overfor flysmart24.no. TRN driver det meste av taxfreehandelen på norske flyplasser.

– Det oppleves som merkelig at man ikke kan markedsføre eller ha tilbud på et populært godteri. Men norsk lov behandler lakrispiper som en tobakksvare, så da gjelder de samme strenge reglene for lakrispiper som for sigaretter og snus. Siden reklameforbudet på dem fortsatt gjelder kan vi ikke markedsføre dem på noe vis, sier han.

For å unngå for mange spørsmål om hvor varen fins, har taxfree-butikkene nå plassert lakrispipene både på ordinært sted i butikken, men også inne blant tobakksvarene. Det er der folk har måttet gå for å kjøpe dem i mange år nå.

Pipene har et stabilt godt salg, men salget skjøt plutselig fart etter at media satte fokus på det helt spesielle lovverket rundt lakrisgodteriet:

– Ja, vi fikk en voldsom veksten i omsetningen da de gikk fra å være godteri til å bli tobakksprodukt på grunn av all oppmerksomheten de fikk. Fra noen hundre tusen i året, til fem-seks millioner i året, forteller Dagestad.

I Helsedirektoratet, som håndterer forbudet mot tobakksreklame, er det ikke snakk om å fire på avgjørelsen vedrørende lakrispipene. De er og blir fortsatt betraktet som en tobakksvare når det gjelder markedsføringsmulighetene.

Avdelingsdirektør Jakob Linhave sier at lakrispipene er unntatt fra forbudet mot synlig oppstilling, men:

– Reklameforbudet i tobakksskadeloven og forskrifter omfatter både tobakkssurrogater og – imitasjoner og det er ikke gjort tilsvarende unntak som for oppstillingsforbudet. Reklame for lakrispiper er derfor forbudt, opplyser Linhave til flysmart24.no.

I forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer er det gjort et unntak for imitasjoner i form av godteri.

– Unntaket gjelder imidlertid ikke realistiske imitasjoner, slik som f. eks sjokoladesigaretter. Lakrispiper anses ikke som en realistisk imitasjon og er som følge av dette unntatt fra forbudet mot synlig oppstilling, opplyser Linhave.