Forbrukerrådet må fjerne feil om pakkereiser

Ifølge Forbrukerrådet er det er en frist på fire uker på å klage over en pakketur. Den informasjonen blir nå fjernet. Foto: Ving

I flere år har Forbrukerrådet opplyst at det er en frist på fire uker for å klage og kreve erstatning hvis man er misfornøyd med en pakkereise. Det er bare en hake ved den informasjonen: Den er feil.

Nå fjerner Forbrukerrådet denne informasjonen fra sine nettsider, etter at flysmart24.no har tatt saken opp med organisasjonen.

– Det er ingen lovfestet fire ukers frist for å klage på pakkereiser, og det har aldri vært det, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet til flysmart24.no.

På nettsiden har det stått at man kan sende en skriftlig klage til selgeren av reisen. Reklamasjonen må skje så raskt som mulig og senest fire uker etter at turen er avsluttet. (Uthevelsen gjort av oss. Red.)

Halsos sier at denne formuleringen bare skal forstås som en oppfordring fra Forbrukerrådets side om å klage innenfor denne fristen.

– Vi vil nå fjerne den opplysningen fordi den kan misforstås. Hvor lenge denne feilen har ligget ute på våre nettsider er jeg ikke sikker på. Det kan nok dreie seg om flere år, sier Halsos.

Rådet slår nå ettertrykkelig fast at det ikke fins noen slik tidsfrist.

Rådet opplyser nå at folk som er misfornøyd med sin pakkereise ikke bare har fire uker, men i alle fall har tre år på seg, til å fremme en klage mot arrangøren.

– Vi vil oppfordre de som er misfornøyd om å se bort fra opplysningen om frister og til å klage i vei, sier Halsos.

Artikkelen fortsetter under denne teksten

Informasjonen om en frist for å klage på pakkereise, er ikke riktig. (Faksimile fra Forbrukerrådets nettsider.)

På spørsmål om den uriktige informasjonen på rådets nettsider kan ha fått folk til å droppe krav mot reisearrangøren fordi de har trodd at de har vært for sent ute, sier han:

– Det vet vi ikke noe om. Formuleringen blir i alle fall borte nå, slik at det som står der er helt korrekt.

For å få erstatning etter en pakkereise må saken ha vært forsøkt løst med reisearrangøren først. Pakkereisenemnda vil ikke behandle en tvist som ikke er forsøkt løst med selgeren først.

Dersom man ikke vinner frem hos leverandøren, kan saken klages inn for Transportklagenemnda for pakkereiser.

Utgangspunktet for å fremme krav skal ifølge rådet da være at pakkereisen som er kjøpt ikke var slik som oppgitt i markedsføring og brosjyrer.

Det er arrangøren som er ansvarlig for at innholdet blir som du kunne forvente etter markedsføringen. Hvis det er mangler ved produktet man har kjøpt og dette kan lastes selgeren, har kjøperen krav på å få en kompensasjon.