Nå har SAS kuttet ut dette mat-påbudet

En SAS-maskin klar for avgang. For pilotene er det nye bestemmelser. Foto: Knut-Erik Mikalsen

For å unngå at begge pilotene skal bli syke samtidig, har flyselskaper i alle år operert med den samme instruksen om hvilken mat mannskapet kan spise når flyr. Nå har SAS fjernet dette påbudet.

Regelen har vært at pilotene alltid skal spise forskjellig mat, så lenge de er på jobb i cockpit.

Spesielt har denne regelen vært ufravikelig praktisert på litt lengre turer.

Nå har SAS kuttet ut denne bestemmelsen:

– Når den nå er borte har det sin forklaring, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til flysmart24.no.

Flyverne har blitt servert ulik mat på grunn av faren for matforgiftning. For å hindre at begge pilotene skal bli satt ut av spill samtidig av forgiftning, har reglen om at de ikke skal serveres samme mat vært praktisert uten unntak.

Regelen er ikke et myndighetspåbud, men en praksis de fleste flyselskapene har lagt seg på fordi det etter hvert ble standard for hele luftfarts-industrien.

Når SAS nå har forlatt dette prinsippet er det ifølge Johansen fordi erfaringene har vist at faren for plutselig sykdom har vært overdrevet, og at tilberedingen og behandlingen av flymat har blitt mye bedre.

Johansen sier at leverandørene av flymaten i dag har høy bevissthet på både produksjon og kjøling.

– Jeg kan ikke huske en situasjon der flyvere har blitt matforgiftet. Påbudet ble innført i en tid da de hygieniske forholdene ofte var dårligere enn i dag, sier Johansen som har jobbet i luftfarten i mange tiår.

Hos Norwegian, derimot, praktiseres ordningen fortsatt.

– Pilotene hos Norwegian spiser ikke samme mat, nettopp for at minske risikoen for matforgiftning, opplyser presseansvarlig i selskapet, Andreas Hjørnholm, til flysmart24.no.

Leder for flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval, sier at matpraksisen for flygerne er noe det enkelte selskap må vurdere.

– Generelt må en si at hvis det avdekkes bekymringsfulle forhold i luftfarten er det både i myndighetenes og de ansattes interesse at disse bekymringene adresseres og vurderes av regulerende myndighet så snart som mulig, sier Skatval.